Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 4 ] van totaal [ 4 ] begrippen

Kasstroom c.q. Cashflow

De Kasstroom c.q. Cashflow geeft het verschil aan tussen de inkomsten en uitgaven in een boekjaar.

 
Kolommenbalans

Een kolommenbalans is een weergave van de saldibalans, resultatenrekening en balansrekeningen. Als het saldo van de resultatenrekening niet is weggeboekt naar een balansrekening wordt dit resultaat onderaan het overzicht vermeld bij zowel de resultatenrekening als balans om de debet en credit gelijk te maken. Als het resultaat bij de resultatenrekening aan de debetzijde staat, dan staat dit zelfde resultaat op de balans aan de creditzijde en vice versa. Een ezelsbruggetje om dit te onthouden is ver weg (debetzijde resultaat en creditzijde balans) en dichtbij (creditzijde resultaat en debetzijde balans).

 
Kortlopend deel aflossingsverplichting langlopende schulden

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting van langlopende schulden is dat deel dat binnen een jaar afgelost wordt. In relatie tot de jaarrekening en bijvoorbeeld een kredietrapportage aan de bank kan het kortlopende deel van de aflossingsverplichting langlopende schulden apart opgegeven worden. In de boekhouding worden langlopende schulden veeelal gesplitst in een hoofdsom en een cumulatieve aflossing. Het eindsaldo van de cumulatieve aflossing van langlopende schulden op de balans minus het beginsaldo is dan gelijk aan het kortlopende deel van betreffend boekjaar. Een aparte rekening op de balans voor "Kortlopende schulden" is dan niet nodig.

 
Kruisposten

De (grootboek)rekening kruisposten is bedoeld voor onderlinge overboekingen tussen bijvoorbeeld kas- en bankrekeningen. Zo kun je overtollige kasmiddelen storten op je bankrekening. Of bijvoorbeeld geld van de ene naar de andere bankrekening overboeken. Je gebruikt dan de rekening "kruisposten" als tussenrekening. 

Lees verder...