Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 2 ] van totaal [ 2 ] begrippen

Scontrovorm

Een horizontale indeling van een balans (of desgewenst andere overzichten) met aan de linkerzijde de activa en aan de rechterzijde de passiva. Een voorbeeld van de indeling volgens de scontrovorm is Model B Besluit modellen jaarrekening en Model D Besluit modellen jaarrekening. Tegenover de scontrovorm staat de staffelvorm waar de balansposten (activa en passiva) onder elkaar weergegeven worden. 

Lees verder...
 
Stamrecht

Een Stamrecht was een ontslagvergoeding die onbelast in een BV is ondergebracht. Sinds 2014 is Stamrecht voor nieuwe gevallen afgeschaft. Een stamrecht heeft altijd betrekking op een bepaald persoon. Voorwaarde is dan wel dat betreffende BV op een bepaald moment periodieke uitkeringen gaat doen. De uitkering is vervolgens belast in Box 1 van de inkomstenbetasting. 

Lees verder...