Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 4 ] van totaal [ 4 ] begrippen

SBBI

SBBI staat voor "Sociaal belang behartigende instelling". De Belastingdienst meldt over een SBBI onder meer dat gebruik gemaakt kan worden van bepaalde belastingvoordelen. Er hoeft dan geen schenkbelasting (over schenkingen) of erfbelasting (over erfenissen) betaald te worden aan de Belastingdienst.

 
Scontrovorm

Een horizontale indeling van een balans (of desgewenst andere overzichten) met aan de linkerzijde de activa en aan de rechterzijde de passiva. Een voorbeeld van de indeling volgens de scontrovorm is Model B Besluit modellen jaarrekening en Model D Besluit modellen jaarrekening. Tegenover de scontrovorm staat de staffelvorm waar de balansposten (activa en passiva) onder elkaar weergegeven worden. 

Lees verder...
 
Sidestream sales

Door een deelneming aan een andere deelneming (beide van dezelfde deelnemende rechtspersoon) geleverd. Bijvoorbeeld een werkmaatschappij die goederen aan een andere werkmaatschappij levert. Waarbij beide werkmaatschappijen binnen dezelfde holding vallen.

 
Stamrecht

Een Stamrecht was een ontslagvergoeding die onbelast in een BV is ondergebracht. Sinds 2014 is Stamrecht voor nieuwe gevallen afgeschaft. Een stamrecht heeft altijd betrekking op een bepaald persoon. Voorwaarde is dan wel dat betreffende BV op een bepaald moment periodieke uitkeringen gaat doen. De uitkering is vervolgens belast in Box 1 van de inkomstenbetasting. 

Lees verder...