Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Vaste activa

Op de balans worden de activa onderscheiden in vaste en vlottende activa. .
Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek zegt aanvullende het voilgende "Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, materiële en financiële vaste activa". 

Binnen RGS is vaste activa onderverdeeld naar de volgende groepen van rekeningen:

  • Immateriële vaste activa; zoals kosten van ontwikkelingen en goodwill.
  • Materiële vaste activa; zoals gebouwen, vervoermiddelen en machines.
  • Financiële vaste activa; zoals deelnemingen.
  • Vastgoedbelegging; tot anders aangetoond zijn vastgoedbeleggingen niet als aparte vaste activa groep opgenomen in RGS MKB.