Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Dividend

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst.

In relatie tot deelnemingen wordt onderscheid gemaakt tussen:

Deelnemingsdividend
Is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn.

Beleggingsdividend.
Is dividend door het aanhouden van effecten door een onderneming.

Zie ook de Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.
(beredeneerd vanuit de Vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders).