Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Fiscale reserves

Fiscale reserves zijn bedragen die gereserveerd (opzij gelegd) worden en afgetrokken mogen worden van de winst. Het gaat dan om de fiscale winst waarover inkomstenbelasting (IB) of Vennootschapsbelasting (VpB) geheven wordt. 

Er worden 3 belangrijkte fiscale reserves onderscheiden, te weten:

 1. Herinvesteringsreserve; bij afstoten van een bedrijfsmiddel.
  Zie RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.
   
 2. Egalisatiereserve; voor hoge periodieke uitgaven (die eens in de zoveel jaar voorkomen).
  Hier noemen we ook een voorziening die kan leiden tot een fiscale reserve.
  Zie RGS en Fiscale reserve met egalisatiereserve.
   
 3. Oudedagsreserve; voor ondernemers in de Inkomstenbelasting (IB).
  Zie RGS Rekeing Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen (onderneming natuurlijke personen).