Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

Gebruik omslagcode voor bankrekeningen

Plaatsingsdatum 30-10-2019
Berichtdatum Oktober 2019

Afstemmen hoe de omslagcode is bedoeld t.o.v. niveau 4 (rekening) c.q. 5 (mutatie) in RGS.

De RGS-code BLimBanRba “Rekening-courant bank” (op niveau 4 – grootboekrekening) kent GEEN omslagcode.
Wel de onderliggende RGS-codes BLimBanRbaBg1 t/m BLimBanRbaBg5 “Tegoeden op Bankgirorekeningen Rekening-courant bank groep 1 t/m groep 5” (op niveau 5 – mutatieniveau).
De omslagcodes verwijzen in dit geval naar BSchSakRbaBg1 t/m BSchSakRbaBg5 “Schulden aan banken Rekening-courant bank groep 1 t/m groep 5” (op niveau 5 – mutatieniveau).

Dit zou betekenen dat je altijd verplicht bent niveau 5 te gebruiken, ook al werk je maar met één bankrekening. Want op niveau 4 is geen omslagcode aanwezig in de huidige situatie van RGS.

Is bovenstaande werkbaar of is het logischer om de code BLimBanRba “Rekening-courant bank” (op niveau 4 – grootboekrekening) onder te verdelen naar bijvoorbeeld 5 mogelijke bankrekeningen? De huidige code BLimBanRba kan dan blijven (waardoor huidig RGS op niveau 4 volledig intact blijft) en bijvoorbeeld onderverdeeld worden naar BLimBanRb2 t/m BLimBanRb5. Met idem de omslagcodes op het zelfde niveau 4. Niveau 5 is dan niet nodig voor de bank.

Antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van wat nu precies het doel en logisch gebruik is van niveau 5 van RGS.

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
Om juist opgebouwde cijfers aan andere applicaties of rapportages aan te bieden zullen bepaalde posten beoordeeld moeten worden op “omslag”. Dit houdt in dat als de telling van een RGS code positief is, code “x” gebruikt dient te worden, indien de telling negatief is code “y”. Een voorbeeld is “Liquide middelen – Bank”
In RGS3.0 hebben we dit vakinhoudelijk standpunt verder doorgevoerd.
Hierdoor is het ook mogelijk om het saldo van verschillende banken, welke niet gesaldeerd mogen worden (ING – ABN – Rabo etc.), juist te laten bepalen. Dit geldt o.a. ook voor vorderingen - schulden (groeps)maatschappijen, belastingvorderingen – schulden per aard (BTW – LH – VpB). De omslagcodes zijn in zaken deze onderdelen gecomplementeerd.

Theoretisch zou het mogelijk zijn om de omslag met meerdere codes dus te regelen op niveau 4, met dien verstande dat er dan geen totaal rekeningen-courant zichtbaar zal zijn. De keuze hierover ligt bij de gebruiker.
BLimBanRba – Rekening-courant bank 1 is dan b.v. ABN AMRO
BLimBanRbb – Rekening-courant bank 2 is dan b.v. ING
BLimBanRbc – Rekening-courant bank 3 is dan b.v. Rabobank
BLimBanRbd – Rekening-courant bank 4 is dan b.v. XX
BLimBanRbe – Rekening-courant bank 5 is dan b.v. YY.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer, RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug