Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS-codes in meerdere talen, toelichting per RGS-code en online verwijzing naar regelgeving

Plaatsingsdatum 04-10-2020
Berichtdatum 5 oktober 2020

Onderzoeksbureau GBNED houdt een pleidooi om "Taxonomie denken" optimaal toe te passen op RGS om daarmee deze standaard beter begrijpelijk te maken voor de markt en daarmee de meerwaarde én acceptatiegraad van RGS te vergroten. Zo wordt geopperd een toelichting voor alle RGS-codes en een online verwijzing naar regelgeving (zoals Burgerlijk Wetboek en Fiscaal) en andere bronnen.

Financieel woordenboek
RGS is onderdeel van SBR (Standard Business Reporting). SBR kent voor rapportages aan uitvragende partijen de NL Taxonomie. Deze laatste kunnen we beschouwen als een financieel woordenboek in de vorm van een taxonomie.

In de “SBR paper: Taxonomie denken” is vermeld:
Een taxonomie bestaat in de regel uit twee onderdelen: een woordenboek en een technische beschrijving. Het woordenboek geeft de definitie van de verschillende relevante begrippen en hun onderlinge relaties. De technische uitwerking schrijft voor hoe de gegevens worden vastgelegd en de vorm waarin ze worden uitgewisseld.

Wanneer een gegeven goed is gedefinieerd, de betekenis duidelijk is, kan dit gegeven voor meerdere doeleinden worden gebruikt, voor meerdere partijen of verschillende rapportages.”.

WIj kunnen ons daar goed in vinden en houden dan ook een pleidooi om "Taxonomie denken" optimaal toe te passen op het huidige RGS-codeschema. Dat hebben we vertaald in de volgende concrete adviezen:

  1. Alle RGS-codes voorzien van een vertaling van de naam, minimaal de Engelse taal.
  2. Alle RGS-codes voorzien van een toelichting. 
  3. Alle RGS-codes, waar van toepassing, voorzien van een of meerdere referenties (verwijzingen).
  4. Voor de gebruiker een eenvoudig overzicht opleveren waar zichtbaar is in welke SBR- rapportages een bepaalde RGS-code wordt gebruikt. En vice versa welke RGS-code(s) gebruikt worden per SBR-rapportage element.

Als voorbeeld BW2 titel 9
De overheid heeft er zelf al voor gezorgd dat alle wetsartikelen (dus niet alleen de BW2 titel 9) via een URL online benaderd kunnen worden. Een knap stukje werk dat zich nu weer uit kan betalen.Wij laten graag live zien hoe eenvoudig een dergelijke verwijzing in zijn werk gaat. In dit geval als voorbeeld de RGS-code “Liquide middelen”. 

Complete pleidooi
Het complete pleidooi is opgenomen op onze website Softwarepakketten.nl, waar het tevens beschikbaar is in PDF-formaat.
 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Terug