Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Alle verloopstaten vaste activa in het grootboek: er is een betere oplossing

Plaatsingsdatum 13-11-2020
Berichtdatum 13 november 2020

Voor onder meer vaste activa is binnen RGS rekening gehouden met verloopstaten die organisaties van zekere omvang moeten verantwoorden bij de jaarrekening. Daartoe is RGS op niveau 5 aanzienlijk uitgebreid.

RGS niveau 3,4 en 5, Vaste activa machines

Het grootboek uitbreiden met honderden rekeningen is geen efficiënte oplossing. Hoe kan het dan wel? 

De mogelijkheden:

  1. We stoppen het allemaal in het grootboek; Als RGS 1 op 1 gekoppeld wordt aan het grootboek met bovenstaande onderverdeling is het nog maar de vraag of het grootboek dan nog beheersbaar blijft? We hebben te maken met meerderde soorten van activa waarop afgeschreven wordt met elk hun eigen onderverdeling in RGS. Voor je het weet telt je (grootboek)rekeningschema honderden rekeningen extra.
        
  2. We kloppen het handmatig over tijdens uitwerken kolommenbalans; met kans op typefouten en extra uren werk?

  3. We integreren RGS in de subadministratie vaste activa en afschrijvingen of een soortgelijke subadministratie; 

Mogelijkheid 3
De eerste RGS-code hierboven “Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar)” is al een meteen een vreemde eend in de bijt. Want er is al sprake van een balansrekening “Machines en installaties > Verkrijgings- of vervaardigingsprijs”. Deze laatste rekening heeft impliciet altijd al een beginbalans. Natuurlijk kan deze laatste 0 zijn als er nog geen machines en installaties aanwezig waren aan het begin van het jaar.

Zou het daarom niet veel logischer zijn om het grootboek te koppelen op RGS niveau 4 met de rekeningen:
- Machines en installaties;
- Cumulatieve afschrijving machines en installaties;
- Cumulatieve herwaardering;

En dan de RGS-codes op niveau 5 koppelen aan de betreffende mutaties binnen de vaste activa administratie. Per slot van rekening beschikken de betere boekhoudpakketten over een prima vaste activa administratie en is het meteen een stimulans voor andere
leveranciers daar ook voor te zorgen.

Als laatste moeten dan de mutaties vanuit de vaste activa administratie uitgewisseld worden met rapportagesoftware die een specificatie van de vaste activa op niveau 5 verlangen. Een tool als de RGS brugstaat is daartoe eenvoudig uit te breiden.

Zie ook Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.
 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Terug