Boekhoudplaza.nl

Nieuws

Nieuw initiatief RGS MKB: een RGS rekeningschema waarmee de MKB ondernemer uit de voeten kan

Plaatsingsdatum 22-03-2021
Berichtdatum 23 maart 2021

Het complete Referentie grootboekschema (RGS) is de afgelopen jaren fors gegroeid tot meer dan 4.500 RGS-codes. Zelfs voor ervaren administrateurs een hele uitdaging om een bestaand rekeningschema te koppelen aan de juiste RGS-codes. De doelstelling van RGS MKB is het beschikbaar stellen van RGS rekeningschema's, waarmee verschillende soorten MKB ondernemers goed uit de voeten kunnen. 

Onder de doelgroep MKB ondernemers verstaan we:

  1. Zelfstandigen zonder personeel; de zzp'er;
  2. De eenmanszaak en vennootschap onder firma (VOF);
  3. De besloten vennootschap (BV) in de categorie micro en klein (volgens de KvK-indeling).

Klein beginnen
De uiteindelijke doelstelling is het beschikbaar stellen van drie aparte RGS MKB rekeningschema's, conform de bovenstaande onderverdeling. Met als extra ambitie alle van toepassing zijnde RGS-codes te voorzien van een toelichting, al dan niet aangevuld met boekingsvoorbeelden. 

Onder het motto "klein beginnen" hebben we ervoor gekozen te starten met het opzetten van het "RGS MKB rekeningschema voor ZZP". Het al bestaande zzp-filter in het Referentie Grootboekschema is door ons als startpunt gebruikt, maar wel op de nodige punten aangepast. We hebben een uitgebreide verschillenanalyse samengesteld waarin we gespecificeerd aangeven op welke punten het RGS MKB rekeningschema voor ZZP afwijkt van het al bestaande zzp-filter. Zo kan iedereen de verschillen zelf beoordelen.

Extra ambitie
Wij vinden het een gemis dat van RGS-codes het gebruik ervan in de (grootboek)administratie niet is toegelicht. Wij hebben daarom besloten om de door ons gebruikte RGS-codes in het nieuwe RGS schema voor ZZP te voorzien van een toelichting, al dan niet aangevuld met boekingsvoorbeelden. 

Uw mening
Inmiddels is het concept "RGS MKB rekeningschema voor ZZP" opgeleverd in de vorm van een decimaal rekeningschema met een toelichting per rekening (of groep van rekeningen). We nodigen accountants, administrateurs en hun branche organisaties uit om het schema te beoordelen en suggesties voor verbetering aan te dragen. De planning is om 1 juni 2021 het schema zodanig op orde te hebben dat het beschikbaar gesteld kan worden om toe te passen in de praktijk.

Doorgroeien
Zodra het RGS MKB rekeningschema voor ZZP definitief is wordt gestart met het RGS MKB rekeningschema voor de BV (micro en klein).
Als laatste in de reeks RGS MKB is dan het rekeningschema voor de eenmanszaak en VOF aan de beurt. 

Meer informatie
Meer informatie over het initiatief RGS MKB, en het concept RGS rekeningschema voor ZZP, is te vinden op deze website www.boekhoudplaza.nl die geheel in het teken staat van RGS.
  

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl

Terug