Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

RGS en hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen

Plaatsingsdatum 28-04-2022
Berichtdatum 28 april 2022

Al vaker is de vraag naar voren gekomen hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen binnen RGS. Dit voorstel beoogt een werkbare oplossing aan te dragen.

Zie ook het openstaande punt “Branche- of sectorspecifieke RGS uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema”.  

RGS kent al een aantal branche specifieke codes ten behoeve van:

  1. Agrarische sector;
  2. Bouw;
  3. Woningcorporaties;

Naarmate het gebruik van RGS zal toenemen zal ook het aantal branche gerelateerde RGS-codes toenemen. Interessant is dat dit ook is af te leiden uit de Productie jaarstatiek voor het CBS. Denk aan groothandel en horeca. En zo zijn er natuurlijk meer branches die specifieke RGS-codes wenselijk maken.

In de Excel versie van RGS zijn branche specifieke rekeningen opgenomen op basis van filters. In de RGS taxonomie (in XBRL) ontbreken dergelijke filters geheel heb ik begrepen. En lang niet alle leveranciers van boekhoudsoftware maken optimaal gebruik van de aanwezige filters die ook de loop van de tijd zijn uitgebreid of aangepast. 

Per branche een nieuw filter toevoegen in het RGS-schema lijkt geen optimale oplossing. Softwareleveranciers moeten dan telkenmale het inlezen van het RGS-schema in Excel aanpassen c.q. uitbreiden.

Vanuit het initiatief RGS MKB is nu een voorstel uitgewerkt hoe om te gaan met branche specifieke uitbreiding binnen RGS.

Opvragen voorstel
Voorstel hoe om te gaan met branche specifieke RGS-codes (PDF).
   

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / RGS MKB
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / RGS MKB

Terug