Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Voorraad- en prijsverschillen ook voor halffabribaten

Plaatsingsdatum 15-06-2022
Berichtdatum 15 juni 2022

RGS kent een aparte rekening voor voorraadverschillen gereed product, maar niet voor halffabrikaten. Het zelfde geldt voor prijsverschillen. De vraag is nu wat hiervan de reden is. Bij halffabrikaten kan ook een voorraadverschil optreden en wellicht prijsverschillen.

RGS 3.5 (jan 2023)
De RGS codes "Voorraadverschillen halffrabrikaten" en "Prijsverschillen halffabrikaten" zijn opgenomen.
Afgehandeld

   

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug