Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Standaard rekeningschema RGS MKB per 1 oktober 2023 een feit: afgestemd op gebruik in de praktijk

Plaatsingsdatum 02-10-2023
Berichtdatum 1 oktober 2023

De doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema (RGS) optimaal toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers en de ondersteunende accountants- en administratiekantoren binnen het MKB segment. 
Een en ander op basis van een 5-cijferig decimaal rekeningschema, aangevuld met extra functionaliteit, zoals financiële kengetallen en uitgebreide documentatie, zoals meer dan 100 uitgewerkte boekingsscenario’s.

Per 1 oktober 2023 kent RGS MKB de volgende functionaliteit en eigenschappen die beschikbaar is voor de markt: 

 • Een representatieve subset van RGS codes t/m RGS niveau 4 (rekeningnummer);
  Uitgezonderd zijn RGS codes voor Woningcorporaties.
    
 • Een 5-cijferig decimaal rekeningschema; zoals we dat in Nederland al decennia lang kennen.
  De relatie naar de standaard RGS-code (die uit letters bestaat) is ook behouden.
    
 • Waar van toepassing een aangepaste rekeningnaam die aansluit bij de doelgroep.
    
 • Selectie op de volgende MKB-segmenten:
  - ZZP;
  - Eenmanszaak/VOF;
  - BV (micro en klein);
  - Stichting/vereniging.

Zie voor bovenstaande het 5-cijferig RGS MKB decimaal rekeningschema

Aangevuld met de volgende functionaliteit en eigenschappen:

 • Uitgebreide documentatie met vele boekingsvoorbeelden;
  Meer dan 100 boekingsscenario’s uitgewerkt met onder andere verwijzing naar wet- en regelgeving.
    
 • Modellen voor 35 kengetallen; onderverdeeld naar rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit, activiteiten, personeel en duurzaamheid.
    
 • Rapportage koppelvlakken die de relatie weergeven van RGS naar jaarrekeningmodellen, winstaangifte IB, CBS productie jaarstatistiek en kasstroomoverzicht.
     
 • Versiebeheer met een volledige audittrail van wijzigingen;
  Met tevens een voorstel van nieuwe RGS codes.
    
 • Export van het RGS MKB schema per segment voor (eind)gebruikers in PDF-formaat.
    
 • Export van het volledige RGS MKB schema in zowel CSV (Excel) en Json voor softwareleveranciers en andere belanghebbenden.
    
 • Online realtime controleren in hoeverre de koppeling tussen een bestaand grootboek en RGS overeenstemt met RGS MKB;
  Vergelijk bestaande RGS koppeling met RGS MKB

RGS MKB staat open voor suggesties die verdere toename van RGS in de praktijk bevorderen.

Zie deze website voor alles over RGS MKB.

 

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug