Boekhoudplaza.nl

Nieuws en blogs

Onderzoek gestart naar invoeren boekingsdimensies in RGS MKB

Plaatsingsdatum 16-10-2023
Berichtdatum 16 oktober 2023

Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is in het kader van RGS MKB een (conept)voorstel uitgewerkt voor het werken met boekingsdimensies. Het voorstel is dat in het RGS (MKB) schema aangegeven wordt dat met een of meer bepaalde boekingsdimensies gewerkt kan worden. Softwareleveranciers (denk aan boekhoud- en rapportagesoftware) gebruikers worden uitgenodigd het voorstel te beoordelen.

Bij boekingsdimensies is sprake van een verbijzondering van rekeningen (op RGS niveau 4). Gedacht kan worden aan verbijzondering naar:

  • Vennoten;
  • Deelnemingen;
  • Leden;
  • Kostprijs- en omzet productgroepen;
  • BTW per land; denk aan afstandsverkopen binnen de EU.
  • Werkkostencodes t.b.v. de werkkostenregeling.
  • Soort vervoermiddel in combinatie met brandstoftype; i.v.m. duurzaamheidsregistratie.

Meer informatie en opvragen complete voorstel.
   

Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Terug