Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Koppelschema CBS ontbreekt

Plaatsingsdatum 23-12-2021
Berichtdatum 23 december 2021

Het CBS vraagt informatie voor de productie-Jaarstatistiek uit op basis van RGS. Het koppelschema dat toont welke RGS-codes uitgevraagd worden voor de productie-jaarstatistiek is nog niet vrijgegeven aan de markt.

Aanvullend september 2022
Aan projectleider RGS (via CBS),
 Voor de zomervakantie heb ik jullie een concept van het RGS koppelvlak gezonden. Met daarbij de volgende informatie:
Doel is om te komen tot één uniforme specificatie om RGS te koppelen aan (externe) rapportages. Nu kent SBR/XBRL, Belastingdienst AWA en CBS statistiek ieder eigen indelingen. Dat lijkt me ongewenst. Volgens mii is het mogelijk met een klein beetje afstemming te komen tot één specificatie. Bijgaand stuur ik jullie een 2e conceptversie. Aan Ada het verzoek dit ook uit te zetten met de betrokkenen van de RGS Taxonomie”.

Reactie projectleider RGS (via CBS),
Dank voor de informatie, ik heb deze eerder ook doorgestuurd naar de RGS beheergroep.

Altijd goed om te zien dat er initiatieven zijn om het gebruik van RGS te ondersteunen of te stimuleren. Maar als antwoord op je vraag of iemand vanuit de RGS overlegorganen misschien wil aanhaken moeten we afwijzend reageren.
(open rgs beheergroep).

April 2023
Het CBS heeft een koppelschema voor de Productie Jaarstatistiek opgeleverd.
Zie https://www.boekhoudplaza.nl/rapportage/19/Productie_JaarStatistiek_over_2022.htm

Dit punt is hiermee afgehandeld.

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl