Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Actuele kostprijs: wat zijn de boekingen volgens RGS?

Plaatsingsdatum 05-03-2022
Berichtdatum 5 maart 2022

Graag uitleg balansrekeningen waarop 'actuele kostprijs" betrekking heeft, zoals:
- Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen;
- Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling;
- Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa.
Enz.
Vervallen, punt is min of meer reeds opgenomen.bij ander punt: "Vastgoed actuele waarde versus actuele kostprijs en Daeb".
VERVALLEN

 

 

 

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl