Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en filter afrekensystemen

Plaatsingsdatum 09-03-2022
Berichtdatum 9 maart 2022

RGS (3.4) bevat (net als vorige versies) filters. Zo is er een groep filters met de aanduiding "Filters - te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van … of indien geen …" en daarbinnen onder andere de filter "Afrekensystemen". Wij gaan er vanuit dat er bedoeld wordt dat RGS-codes die binnen dit filter vallen (met de waarde "!") niet van toepassing zijn buiten gebruik van "Afrekensystemen".

Er is ook een andere filtergroep "Filter  - te kiezen bij aard van entiteit". 
Daar is de filter "Afrekensystemen" niet aanwezig.

Reactie SBR/RGS project 12-4-2022
"Dat klopt, deze is opgenomenbij de filters - te vervallen c.q. te elimineren .....". De releasenotes geven ook enkele duidelijke voorbeelden hoe men hier mee kan omgaan. Er is geen noodzaak om deze in de filters ""Filter  - te kiezen bij aard van entiteit" op te nemen!"

Als gekozen is voor de filter afrekensystemen krijgen we 65 RGS codes in beeld, waaronder de volgende RGS codes:

Allereerst enkele codes waar we voor kunnen stellen dat deze aangemerkt zijn voor "Afrekensystemen"
- BLimKruKlu (1003015) Tussenrekening kluis
- BSchOvsLoy (1209155) Loyalty / membersaldo
- WBedAdlKlv (4210995) Kluisverschillen

Dan enkele codes die volgens ons niet toegekend moeten zijn aan afrekensystemen:
- BVrdHanVoo (3001010) Handelsgoederen, bruto
- BVorDebHad (1101010) Handelsdebiteuren nominaal
- BLimBanRba (1002010) Rekening-courant bank
- WOmzNopOlh (8001010) 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief

Reactie SBR/RGS project 12-4-2022
"Bovenstaande codes zijn opgenomen op basis van een aangereikt voorbeeld door een leverancier.

Er is al regelmatig gemeld dat de filterinstellingen een basis uitgangspunt betreft, waar een softwareleverancier na believe wijzigingen in kan en mag toepassen. Dit heeft uiteraard enkelt zin indien een softwareleverancier in zijn implementatie / oplossing van RGS de filters ook aanbiedt aan de eindgebruiker. Helaas hebben wij dat nog nergens mogen / kunnen zien!"

Bovenstaande is nogmaals slechts een selectie van de genoemde 64 RGS codes die expliciet toegekend zijn aan afrekensystemen volgens het filter.

Doen wij iets fout?
Graag horen we het antwoord van de RGS beheergroep en waar nodig een herstelactie.

Reactie SBR/RGS project 12-4-2022
"Mocht de uitgangsbasis meer gedegen aangereikt kunnen worden dan ontvangen wij hier gaarne een voorbeeld van, welke dan aan de Beheergroep kan worden voorgelegd."

Advies GBNED 12-4-2022
Het filter "Kassasystemen" is een willekeurig door een softwareleverancier aangeboden. 
Controle op juistheid in de praktijk heeft niet plaatsgevinden.
Ons voorstel is het filter op juistheid te controleren en zodanig te herstellen. Of anders het filter te laten vervallen.

RGS 3.5 (Jan 2023)
Het filter Afrekensystemen "Te vervallen c.q. te elimineren bij geen gebruik van" blijikt nog steeds aanwezig bij de 65 eerder genoemde RGS-codes in versie RGS 3.5-2. Het filter gebruiken is derhalve niet mogelijk volgens ons. Is dan ook niet overgenomen voor RGS MKB. Een (branche)filter met specifieke RGS-codes (t/m niveau 4) dat wel bruikbaar is voor de retail zouden we graag overnemen. 
Onduidelijk waarom het filter nog steeds in de standaard RGS op deze wijze aanwezig is. 
(open rgs beheergroep, open inhoudelijk)
   

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl