Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Lengte RGS-codes is ongelijk niveau 5

Plaatsingsdatum 29-04-2022
Berichtdatum 29 april 2022

Voor de volgende RGS-codes is de lengte ongelijk 13 (niveau 5):
BLimBanRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5
BSchSakRbaBg10 Lengte RGS-code is ongelijk niveau 5

Reactie René Otten, SBR/RGS project 5-5-2022

Conclusie is juist en is al opgemerkt.
Een RGS code kan maximaal 13 posities groot zijn.

In praktijk en bij navraag is gebleken dat bij sommige softwareleveranciers hierop ook toetsen en op basis van het feit dat genoemde codes 14 posities groot zijn automatisch geëlimineerd werden.

De onderhavige codes zullen dan ook op "Niet actief" gezet worden in RGS3.5.

RGS 3.5 (jan 2023)
Opgelost

  

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl