Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Onderhanden projecten - meerdere punten

Plaatsingsdatum 24-02-2023
Berichtdatum 24 februari 2023 en 4 juni 2023

Als we kijken naar de inrichting van het Referentie Grootboekschema (RGS) zien we dat bij RGS 3.4 (2021) de volgende uitbreidingen zijn doorgevoerd onder leiding van de NBA (RGS beheergroep en RGS expertgroep) en toezicht van het SBR programma waarin o.a. NBA, SRA en de Belastingdienst deelnemen.

Nieuw toegevoegd in RGS onder de al bestaande rekening: BSchOppOpp (16701) “Onderhanden projecten (passiva) overige schulden” onder andere:

 • BSchOppOppGet “Gefactureerde termijnen”; op niveau 5 (mutatie).
  En een omslagcode naar BProOnpGet (35120) “Gefactureerde termijnen” op niveau 4 (rekening), vice versa.
   
 • BSchOppOppGkn “Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten”; op niveau 5 (mutatie).
  En een omslagcode naar BProOnpGkn (35101) “Onderhanden projecten geactiveerde kosten” op niveau 4 (rekening), vice versa.
   
 • BSchOppOppWin “Winstopslag onderhanden projecten”; op niveau 5 (mutatie).
  En een omslagcode naar BProOnpWin (35170) “Winstopslag onderhanden projecten” op niveau 4 (rekening), vice versa.

In alle drie de gevallen dus een uitbreiding op RGS niveau 5 (mutatie). En een omslagcode naar RGS niveau 4 (rekening). Dit leidt mogelijk tot inconsistenties op het gebied van omslagcodes, zie Audit RGS omslagcodes (bekend bij de RGS beheergroep).

Voorgaande en OHP in het algemeen leidt tot de volgende vragen aan het SBR/RGS programma:

 1. Waarom is bij schulden gekozen voor een onderverdeling op niveau 5 (mutatie niveau van RGS) en niet zoals als bij vorderingen op niveau 4 (rekeningniveau van RGS).
   
 2. Kan er een toelichting komen over het gebruik van alle mutatiecodes op niveau 5 van de rekening BSchOppOpp (16701) “Onderhanden projecten (passiva) overige schulden”, voorzien van een boekingsvoorbeeld per RGS-code.
   
 3. Kan het nut en de werking per omslagcode van de onderhanden projecten uitgelegd worden. Ook graag voorzien van een voorbeeld per omslagcode.
   
 4. Bij BProOnp “Onderhanden projecten” zijn zo’n 40 RGS-codes op niveau 5 opgenomen. Bij een eerdere versie van RGS aangeduid als “Bouw” en later is die aanduiding weer weggehaald volgens ons. Wat is de status van deze 40 codes op niveau 5? En is daar een uitleg van met boekingsvoorbeelden.
   
 5. BProOnpVzv “Voorziening verliezen onderhanden projecten in opdracht van derden”. Graag uitleg over het gebruik van deze code en een boekingsvoorbeeld waaruit naar voren komt dat de rekening een onderdeel is van onderhanden projecten.
   
 6. BProOnpOpo “Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten onderhanden projecten in opdracht van derden”.
  Graag uitleg over het gebruik van deze code en een boekingsvoorbeeld waaruit naar voren komt dat deze rekening onderdeel is van onderhanden projecten.

 7. BProOnpGkn (35101) “Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten”.
  Klopt deze laatste tekst “voor nog niet geleverde diensten”? OHP zijn veelal geleverde diensten die nog niet in rekening zijn gebracht. 
 1. BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten. Is onderverdeeld naar mutaties (RGS niveau 5), onder andere:
  - Winstopslag geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Grond- en hulpstoffen geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Arbeidskosten geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Onderaanneming geactiveerde kosten onderhanden projecten;
  - Opgeleverde werken geactiveerde kosten onderhanden projecten; - C
  - Algemene kosten (opslag) geactiveerde kosten onderhanden projecten

  Onderhanden projecten kent in de regel een volgende onderverdeling:
  Materiaal;
  b. Arbeidskosten;
  c. Materieel;
  c. Werk derden, oftewel onderaanneming;
  d. Overige directe kosten;
  e. Indirecte kosten;
  f. Opslag AK
  De vraag is waarom niet op niveau 4 (rekeningen) is gekozen voor een dergelijke onderverdeling.

  Onder de kostprijs komen we bijvoorbeeld al wel tegen:
  - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland;
  - Kosten van personeel;
  - Kosten uitbesteed werk;
  - Andere externe kosten;
  (materieel, directe-, indirecte kosten en opslag AK is ook daar niet aanwezig).

Zie voor boekingen OHP de Wiki Casus Onderhanden projecten.
   

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.gbned.nl