Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 21 ] van totaal [ 21 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 0
1130 - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouAkp N.v.t.
1230 - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooAkp N.v.t.
1330 - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevAkp N.v.t.
1403 - Actuele kostprijs goodwill D BIvaGooAkp N.v.t.
1730 - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa D BIvaVoiAkp N.v.t.
1930 - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa D BIvaOivAkp N.v.t.
2013 - Actuele kostprijs terreinen D BMvaTerAkp N.v.t.
2053 - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegAkp N.v.t.
2103 - Actuele kostprijs verbouwingen D BMvaVerAkp N.v.t.
2153 - Actuele kostprijs machines en installaties D BMvaMeiAkp N.v.t.
2203 - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeAkp N.v.t.
2253 - Actuele kostprijs inventaris D BMvaBeiAkp N.v.t.
2303 - Actuele kostprijs auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevAkp N.v.t.
2403 - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen D BMvaHuuAkp N.v.t.
2453 - Actuele kostprijs vliegtuigen D BMvaVliAkp N.v.t.
2473 - Actuele kostprijs schepen D BMvaSchAkp N.v.t.
2503 - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiAkp N.v.t.
2553 - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvAkp N.v.t.
2573 - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadAkp N.v.t.
3120 - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling D BVasVioAkp N.v.t.
3320 - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviAkp N.v.t.


(Alle RGS codes op niveau 4 (grootboekrekening) tonen die (nog) niet aanwezig zijn in RGS MKB).