Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in PDF

Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 1035 ] RGS codes, inclusief groepen.
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 0
01000 Immateriële vaste activa BIva J+ J J J N.v.t.
01100 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
01110 - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
01150 - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
01200 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J+ J J J N.v.t.
01210 - Kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J+ J J J N.v.t.
01250 - Afschrijving kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J+ J J J N.v.t.
01270 - Herwaardering kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
01300 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J+ J+ J+ J+ N.v.t.
01310 - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
01350 - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom      C BIvaCevCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
01370 - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevCuh J+ J+ N.v.t.
01400 Goodwill BIvaGoo J+ J J J N.v.t.
01401 - Goodwill D BIvaGooVvp J+ J J J N.v.t.
01405 - Afschrijving goodwill      C BIvaGooCae J+ J J J N.v.t.
01410 Negatieve goodwill BLasNeg J+ J+ J+ N.v.t.
01411 - Bruto waarde negatieve goodwill      C BLasNegBrw J+ J+ J+ N.v.t.
01415 - Negatieve goodwill ten gunste van winst- en verliesrekening      C BLasNegCbd J+ J+ J+ N.v.t.
01700 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J+ J+ J+ J+ N.v.t.
01710 - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa D BIvaVoiVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
01900 Overige immateriële vaste activa BIvaOiv J+ J J J N.v.t.
01910 - Overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J+ J J J N.v.t.
01950 - Afschrijving overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J+ J J J N.v.t.
01970 - Herwaardering overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
02000 Materiële vaste activa BMva J J J J N.v.t.
02010 Terreinen BMvaTer J+ J J J N.v.t.
02011 - Terreinen D BMvaTerVvp J+ J J J N.v.t.
02015 - Afschrijving terreinen      C BMvaTerCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
02017 - Herwaardering terreinen D BMvaTerCuh J+ J+ N.v.t.
02050 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J+ J J J N.v.t.
02051 - Bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J+ J J J N.v.t.
02055 - Afschrijving bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J+ J J J N.v.t.
02057 - Herwaardering gebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
02100 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
02101 - Verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
02105 - Afschrijving verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
02107 - Herwaardering verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
02150 Machines en installaties BMvaMei J J J J N.v.t.
02151 - Machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
02155 - Afschrijving machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
02157 - Herwaardering machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
02200 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
02201 - Andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
02205 - Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
02207 - Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
02250 Inventaris BMvaBei J J J J N.v.t.
02251 - Inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
02255 - Afschrijving inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
02257 - Herwaardering inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
02300 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J J N.v.t.
02301 - Auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
02305 - Afschrijving auto's en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
02307 - Herwaardering auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J J N.v.t.
02400 Huurdersinvesteringen BMvaHuu J+ J J J N.v.t.
02401 - Huurdersinvesteringen D BMvaHuuVvp J+ J J J N.v.t.
02405 - Afschrijving huurdersinvesteringen      C BMvaHuuCae J+ J J J N.v.t.
02407 - Herwaardering huurdersinvesteringen D BMvaHuuCuh J J N.v.t.
02450 Vliegtuigen BMvaVli J+ N.v.t.
02451 - Vliegtuigen D BMvaVliVvp J+ N.v.t.
02455 - Afschrijving vliegtuigen      C BMvaVliCae J+ N.v.t.
02457 - Herwaardering vliegtuigen D BMvaVliCuh J+ N.v.t.
02470 Schepen BMvaSch J+ N.v.t.
02471 - Schepen D BMvaSchVvp J+ N.v.t.
02475 - Afschrijving schepen      C BMvaSchCae J+ N.v.t.
02477 - Herwaardering schepen D BMvaSchCuh J+ N.v.t.
02500 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering BMvaVbi J+ N.v.t.
02501 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiVvp J+ N.v.t.
02550 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J+ J+ J+ J+ N.v.t.
02551 - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
02570 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa BMvaNad J+ J+ N.v.t.
02571 - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadVvp J+ J+ N.v.t.
02575 - Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa      C BMvaNadCae J+ J+ N.v.t.
02577 - Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadCuh J+ J+ N.v.t.
03000 Vastgoedbeleggingen BVas J+ N.v.t.
03300 Vastgoedbeleggingen in exploitatie BVasSvi J+ N.v.t.
03310 - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviVvp J+ N.v.t.
03330 - Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie      C BVasSviCae J+ N.v.t.
03340 - Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviCuh J+ N.v.t.
04000 Financiële vaste activa BFva J J J N.v.t.
04010 Deelnemingen in groepsmaatschappijen BFvaDig J+ N.v.t.
04011 - Deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J+ N.v.t.
04015 - Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigCuh J+ N.v.t.
04030 Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen BFvaDio J+ N.v.t.
04031 - Deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioNev J+ N.v.t.
04035 - Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioCuh J+ N.v.t.
04050 Overige deelnemingen BFvaAnd J+ J+ N.v.t.
04051 - Overige deelnemingen D BFvaAndKpr J+ J+ N.v.t.
04055 - Herwaardering overige deelnemingen D BFvaAndCuh J+ J+ N.v.t.
04110 Vorderingen op groepsmaatschappijen BFvaVog J+ N.v.t.
04111 - Vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogVgl J+ N.v.t.
04130 Vorderingen op overige verbonden maatschappijen BFvaVov J+ N.v.t.
04131 - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen D BFvaVovVol J+ N.v.t.
04150 Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen BFvaVop J+ J+ N.v.t.
04151 - Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BFvaVopVpl J+ J+ N.v.t.
04300 Overige effecten (langlopend) BFvaOve J+ J+ N.v.t.
04301 - Overige effecten (langlopend) D BFvaOveWaa J+ J+ N.v.t.
04400 Overige vorderingen BFvaOvr J J J N.v.t.
04401 - Te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J+ J+ J+ N.v.t.
04402 - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J+ J+ J+ N.v.t.
04405 - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
04406 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
04415 - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) D BFvaOvrVoc J+ N.v.t.
04416 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend)      C BFvaOvrVca J+ N.v.t.
04435 - Leningen en voorschotten aandeelhouders D BFvaOvrHva J N.v.t.
04436 - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
04440 - Overige financiële vaste activa (langlopend) D BFvaOvrOvl J+ J+ N.v.t.
04441 - Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend)      C BFvaOvrOvc J+ J+ N.v.t.
04475 - Waarborgsommen (langlopend) D BFvaOvrWaa J+ J+ J+ N.v.t.
04500 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J+ J+ N.v.t.
04501 - Compensabele verliezen latente belastingen D BFvaLbvBll J+ J+ N.v.t.
04502 - Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen D BFvaLbvVtv J+ J+ N.v.t.
04700 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J J N.v.t.
04701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
05000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J J N.v.t.
05010 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
05011 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
05013 - Preferente aandelen      C BEivGokPra J+ N.v.t.
05014 - Prioriteitsaandelen      C BEivGokPri J+ N.v.t.
05016 - Certificaten van aandelen      C BEivGokCva J+ N.v.t.
05017 - Stemrechtloze aandelen      C BEivGokZea J+ N.v.t.
05018 - Winstrechtloze aandelen      C BEivGokWia J+ N.v.t.
05019 - Eigen aandelen      C BEivGokEia J+ N.v.t.
05050 Agio BEivAgi J N.v.t.
05051 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
05100 Herwaarderingsreserves BEivHer J J N.v.t.
05101 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
05150 Wettelijke reserves BEivWer J J N.v.t.
05155 - Wettelijke reserve voor inbreng in natura      C BEivWerRvi J+ N.v.t.
05159 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
05161 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J J N.v.t.
05163 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J+ J+ N.v.t.
05200 Statutaire reserves BEivStr J+ J+ N.v.t.
05201 - Statutaire reserve      C BEivStrStr J+ J+ N.v.t.
05250 Overige reserves BEivOvr J J N.v.t.
05251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
05253 - Overige reserves      C BEivOvrOrs J J N.v.t.
05255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
05300 Fiscale reserves BEivFir J+ J J J N.v.t.
05301 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J+ J J J N.v.t.
05305 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor J+ J+ N.v.t.
05330 - Terugkeerreserve fiscaal      C BEivFirTer J+ J+ N.v.t.
05335 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr J+ J+ N.v.t.
05350 Bestemmingsfondsen BEivBef J N.v.t.
05351 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
05370 Bestemmingsreserves BEivBer J N.v.t.
05371 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
05400 Onverdeelde winst BEivOre J J J J N.v.t.
05401 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
05403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
05500 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
05501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves      C BEivKapOnd J J N.v.t.
05503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
05511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
05513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
05515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
05517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
05519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
05520 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
05521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 2      C BEivKa2Ond J N.v.t.
05523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
05531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
05533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
05535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
05537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
05539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
05540 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
05541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 3      C BEivKa3Ond J N.v.t.
05543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
05551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
05553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
05555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
05557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
05559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
05560 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
05561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 4      C BEivKa4Ond J N.v.t.
05563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
05571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
05573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
05575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
05577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
05579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
05580 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
05581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 5      C BEivKa5Ond J N.v.t.
05583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
05591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
05593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
05595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
05597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
05599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
05650 Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging BEivSev J N.v.t.
05651 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
05653 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
05655 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
05700 Commanditair kapitaal BEivCok J+ N.v.t.
05701 - Commanditair kapitaal      C BEivCokCok J+ N.v.t.
05750 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
05755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
07000 Voorzieningen BVrz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07300 Voorziening voor belastingen BVrzVvb J+ J+ N.v.t.
07305 - Voorziening latente belastingverplichtingen      C BVrzVvbVlb J+ J+ N.v.t.
07500 Overige voorzieningen BVrzOvz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07501 - Voorziening herstelkosten      C BVrzOvzVhe J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07505 - Voorziening opruiming milieuvervuiling      C BVrzOvzVvo J+ J+ J+ N.v.t.
07510 - Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07515 - Voorziening groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07520 - Voorziening verwijderingsverplichtingen      C BVrzOvzVwp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07525 - Voorziening voor verlieslatende contracten      C BVrzOvzVlc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07530 - Voorziening reorganisaties      C BVrzOvzVir J+ J+ N.v.t.
07535 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J+ J+ N.v.t.
07540 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07545 - Jubileumvoorziening      C BVrzOvzJub J+ J+ J+ N.v.t.
07555 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
07560 - Loopbaan begeleiding voorziening      C BVrzOvzLob J+ J+ J+ N.v.t.
07570 - Voorziening personeelsbeloningen      C BVrzOvzUhp J+ J+ J+ N.v.t.
07580 - Voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J+ J+ J+ N.v.t.
08000 Langlopende schulden BLas J J J J N.v.t.
08010 Achtergestelde schulden BLasAcl J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08011 - Achtergestelde schulden      C BLasAclAll J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08015 - Aflossing achtergestelde schulden D BLasAclCla J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08050 Converteerbare leningen BLasCol J+ N.v.t.
08051 - Converteerbare leningen      C BLasColCll J+ N.v.t.
08055 - Aflossing converteerbare leningen D BLasColCla J+ N.v.t.
08100 Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen BLasAoe J+ N.v.t.
08101 - Andere obligaties en onderhandse leningen      C BLasAoeAol J+ N.v.t.
08105 - Aflossing obligaties en onderhandse leningen D BLasAoeCla J+ N.v.t.
08150 Financiële lease verplichtingen BLasFlv J+ J J J N.v.t.
08151 - Financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J+ J J J N.v.t.
08155 - Aflossing financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J+ J J J N.v.t.
08200 Schulden aan banken BLasSak J J J J N.v.t.
08201 - Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J+ J J J N.v.t.
08202 - Aflossing hypotheken kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J+ J J J N.v.t.
08211 - Leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
08212 - Aflossing leningen kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J J N.v.t.
08300 Schulden aan groepsmaatschappijen BLasSag J+ N.v.t.
08301 - Schulden aan groepsmaatschappijen      C BLasSagHoo J+ N.v.t.
08305 - Aflossing schulden aan groepsmaatschappijen D BLasSagAfl J+ N.v.t.
08320 Schulden aan overige verbonden maatschappijen BLasSao J+ N.v.t.
08321 - Schulden aan overige verbonden maatschappijen      C BLasSaoHoo J+ N.v.t.
08325 - Aflossing schulden aan overige verbonden maatschappijen D BLasSaoAfl J+ N.v.t.
08350 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen BLasSap J+ J+ N.v.t.
08351 - Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen      C BLasSapHoo J+ J+ N.v.t.
08355 - Aflossing schulden aan participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BLasSapAfl J+ J+ N.v.t.
08450 Schulden uit hoofde van belastingen BLasSuh J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08451 - Belastingschulden      C BLasSuhSuh J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08455 - Aflossing belastingschulden D BLasSuhSuc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08500 Schulden ter zake van pensioenen BLasStz J J J N.v.t.
08501 - Schulden pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
08505 - Aflossing schulden pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
08600 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BLasSal J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08601 - Schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BLasSalSal J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08605 - Aflossing schulden aan leveranciers en handelskredieten D BLasSalSac J+ J+ J+ J+ N.v.t.
08700 Overige schulden BLasOls J J J J N.v.t.
08701 - Overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
08702 - Aflossing overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
08705 - Waarborgsommen      C BLasOlsWbs J+ J+ J+ N.v.t.
08750 Oudedagsverplichting BLasOdv J+ N.v.t.
08751 - Oudedagsverplichting      C BLasOdvOdv J+ N.v.t.
08800 Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) BLasPar J+ N.v.t.
08801 - Participaties      C BLasParPar J+ N.v.t.
08805 - Aflossing participaties D BLasParCla J+ N.v.t.
RUBRIEK 1
10000 Liquide middelen BLim J J J J N.v.t.
10100 Kasmiddelen BLimKas J J J J N.v.t.
10101 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10200 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J J N.v.t.
10201 - Bankrekening D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10202 - Bankrekening B D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J J N.v.t.
10203 - Bankrekening C D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
10204 - Bankrekening D D BSchSakRbd BLimBanRbd J J J N.v.t.
10205 - Bankrekening E D BSchSakRbe BLimBanRbe J+ J+ J+ N.v.t.
10206 - Bankrekening F D BSchSakRbf BLimBanRbf J+ J+ J+ N.v.t.
10220 - Depotrekening D BLimBanDrk J+ J+ J+ N.v.t.
10230 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10500 Kruisposten BLimKru J J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J+ J+ J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
11000 Effecten (kortlopend) BEff J+ J+ N.v.t.
11010 Aandelen BEffAan J+ N.v.t.
11011 - Aandelen beursgenoteerd D BEffAanAbe J+ N.v.t.
11015 - Aandelen niet beursgenoteerd D BEffAanAnb J+ N.v.t.
11050 Obligaties BEffObl J+ J+ N.v.t.
11051 - Obligaties beursgenoteerd D BEffOblObb J+ J+ N.v.t.
11055 - Obligaties niet beursgenoteerd D BEffOblOnb J+ J+ N.v.t.
11100 Overige effecten BEffOve J+ J+ N.v.t.
11101 - Overige effecten beursgenoteerd D BEffOveOeb J+ J+ N.v.t.
11105 - Overige effecten niet beursgenoteerd D BEffOveOen J+ J+ N.v.t.
13000 Vorderingen BVor J J J J N.v.t.
13010 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J J N.v.t.
13011 - Debiteuren D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13015 - Debiteuren intercompany D BVorDebHdi J+ N.v.t.
13021 - Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening debiteuren D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13200 Te vorderen subsidies BVorTsk J J J J N.v.t.
13201 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos J J J J N.v.t.
13205 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls J J J N.v.t.
13208 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs J J J J N.v.t.
volgende rekeningen  |   Laatste rekeningen         Rekeningen per rubriek tonen  0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | alle

(Alle RGS codes op niveau 4 (grootboekrekening) tonen die (nog) niet aanwezig zijn in RGS MKB).