Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 16 ] van totaal [ 16 ] RGS codes
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP EZ BV + Branche
RUBRIEK 1
1104010 - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa D BVorOvaVof J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf J J J N.v.t.
1104040 - Te ontvangen rente overlopende activa D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J N.v.t.
1104050 - Vooruitbetaalde rente overlopende activa D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J N.v.t.
1104060 - Overige overlopende activa overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J N.v.t.
1104100 - Nog te ontvangen vergoedingen overlopende activa D BVorOvaNov J J J N.v.t.
1104120 - Vooruitbetaalde personeelskosten overlopende activa D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J N.v.t.
1104130 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten overlopende activa D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J N.v.t.
1104140 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten overlopende activa D BSchOpaNee BVorOvaVem J J N.v.t.
1104150 - Vooruitbetaalde verkoopkosten overlopende activa D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J N.v.t.
1104160 - Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa D BSchOpaNak BVorOvaVak J J N.v.t.
1104180 - Vooruitbetaalde kantoorkosten overlopende activa D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J N.v.t.
1104200 - Vooruitbetaalde assurantiekosten overlopende activa D BSchOpaNas BVorOvaVas J J N.v.t.
1104210 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten overlopende activa D BSchOpaNaa BVorOvaVae J N.v.t.
1104220 - Vooruitbetaalde administratiekosten overlopende activa D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J N.v.t.