Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Audittrail

RGS Dashboard > RGS Audittrail

Selectie
Balans
Winst en Verlies

Niveau 5 tonen
Selectie
Nieuwe RGS codes
Gewijzigd

RGS-code Omschrijving RGS-nr BW2 Reknr Omslagcode DC Vers ZP EZ BV SV Bran Bron
BEivFirHer Standaard was : Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Standaard wordt:Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogenen
510020 J.Y.A 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BEivKa2Pbe Privé-belastingen firmant 2 509170 J.N.F 5535 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa2Png Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 509160 J.N.E 5533 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa2Poc Privé-onttrekking contanten firmant 2 509150 J.N.D 5531 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa2Ppr Privé-premies firmant 2 509180 J.N.G 5537 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa3Pbe Privé-belastingen firmant 3 509270 J.O.F 5555 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa3Png Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 509260 J.O.E 5553 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa3Poc Privé-onttrekking contanten firmant 3 509250 J.O.D 5551 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa3Ppr Privé-premies firmant 3 509280 J.O.G 5557 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa4Pbe Privé-belastingen firmant 4 509370 J.P.F 5575 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa4Png Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 509360 J.P.E 5573 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa4Poc Privé-onttrekking contanten firmant 4 509350 J.P.D 5571 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa4Ppr Privé-premies firmant 4 509380 J.P.G 5577 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa5Pbe Privé-belastingen firmant 5 509470 J.Q.F 5595 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa5Png Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 509460 J.Q.E 5593 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa5Poc Privé-onttrekking contanten firmant 5 509450 J.Q.D 5591 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKa5Ppr Privé-premies firmant 5 509480 J.Q.G 5597 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKapPbe Privé-belastingen 509043 J.M.F 5515 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKapPng Privé-onttrekking in natura en goederen 509042 J.M.E 5513 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKapPoc Privé-onttrekking contanten 509041 J.M.D 5511 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BEivKapPpr Privé-premies 509044 J.M.G 5517 D 3.5 N.v.t. NIEUW
BFvaSubSuc Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 D.J.B 0 C 3.3
3.5
N.v.t.
Wonen
GEWIJZ
Handm
BIvaKouCuh Cumulatieve herwaarderingen
Status was: Actief Wordt: Passief
101030 A.A.C 1170 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BLasVob RGS MKB was : Vooruit ontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Vooruit ontvangen op bestellingen (langlopend)
Standaard wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend)
806059 L.F 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVob RGS MKB was : Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Hoofdsom ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Standaard wordt:Hoofdsom ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend)
806060 L.F.A 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLasVobVoc RGS MKB was : Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend)
Standaard wordt:Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend)
806061 L.F.B 0 D 3.3
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BLimBanRba Rekening-courant bank 1002010 I.B.A 10201
BSchSakRba
D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchBepBaf Omzetbelasting afdracht 1205030 M.K.A300 16205 C 3.5 N.v.t. NIEUW
BSchBepBtw Standaard was : Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen
Standaard wordt:Te betalen Omzetbelasting
1205010 M.K.A 0 BVorVbkTvo C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchBepEob Te betalen EU omzetbelasting 1205020 M.K.A200 16203 BVorVbkEob C 3.5 N.v.t. NIEUW
BSchBepVpb Standaard was : Te betalen Vennootschapsbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen
Standaard wordt:Te betalen Vennootschapsbelasting
1207010 M.K.C 0 BVorVbkTvv C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchCreVbk RGS MKB was : Vooruitontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Vooruitontvangen op bestellingen
Standaard wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
1203030 M.D.C 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchOpaErf RGS MKB was : Vooruitbetaalde erfpacht
RGS MKB wordt:Vooruitontvangen erfpacht
Standaard was : Vooruitbetaalde erfpacht
Standaard wordt:Vooruitontvangen erfpacht
1210230 M.Q.Y 0 BVorOvaErf C 3.1
3.5
Wonen GEWIJZ
Import
BSchOpaTbr RGS MKB was : Overige te betalen rente
RGS MKB wordt:Te betalen rente
Standaard was : Overige te betalen rente overlopende passiva
Standaard wordt:Te betalen rente overlopende passiva
1210030 M.Q.C 0 BVorOvaTor C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchOpaVor RGS MKB was : Overige vooruitontvangen rente
RGS MKB wordt:Vooruitontvangen rente
Standaard was : Overige vooruitontvangen rente overlopende passiva
Standaard wordt:Vooruitontvangen rente overlopende passiva
1210040 M.Q.D 0 BVorOvaVbr C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchOvsStp Te betalen pensioenpremies 1209110 M.P.I 16523
BVorVpkTto
C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchSakRba Rekening-courant bij kredietinstellingen 1209030 M.B.A 16301
BLimBanRba
C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchSalPsv Premies sociale verzekeringen
Status was: Actief Wordt: Passief
1204080 M.O.I 16125 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchSalReu Reservering eindejaarsuitkering 1204140 M.O.N 16120 C 3.5 N.v.t. NIEUW
BSchStzPen Te betalen pensioenuitkeringen 1204090 M.L.A 16151 BVorVpkTto
BVorVpkTop
C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BSchTusTov RGS MKB was : Tussenrekeningen overig
RGS MKB wordt:Tussenrekeningen overig (Vraagposten)
Standaard was : Tussenrekeningen overig
Standaard wordt:Tussenrekeningen overig (Vraagposten)
1229000 M.R.J 0 BVorTusTov C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVob RGS MKB was : Vooruit ontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Vooruit ontvangen op bestellingen
Standaard wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
1209040 M.C 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVgf Standaard was : Vooruitgezonden facturen vooruit ontvangen op bestellingen
Standaard wordt:Vooruitgezonden facturen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
1209041 M.C.A 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BSchVobVob RGS MKB was : Vooruitontvangen op bestellingen
RGS MKB wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
Standaard was : Vooruitontvangen op bestellingen vooruit ontvangen op bestellingen
Standaard wordt:Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen
1209042 M.C.B 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVorVbkEob Terug te vorderen EU omzetbelasting 1102015 G.G.B030 13307 BSchBepEob D 3.5 N.v.t. NIEUW
BVorVbkInd Ingehouden dividendbelasting
Status was: Actief Wordt: Passief
1102050 G.G.H 13325 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BVorVpkTop Te ontvangen pensioenuitkeringen 1103155 G.J.B 13255
BSchStzPen
D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BVorVpkTto Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 G.J.A 13251 BSchStzPen
BSchOvsStp
D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
BVrdEmbVoo RGS MKB was : Emballage, bruto
RGS MKB wordt:Voorraad emballage, bruto
Standaard was : Emballage, bruto emballage
Standaard wordt:Voorraad emballage, bruto emballage
3003010 E.G.010 0 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
BVrdHanMgr Handelsgoederen, marge-voorraden 3001011 E.E.011 30120 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedAutDrv Dotatie reserve assurantie eigen risico auto's
Status was: Actief Wordt: Passief
4204130 W.F.N 45760 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedAutVrv Vrijval reserve assurantie eigen risico auto's
Status was: Actief Wordt: Passief
4204140 W.F.O 45762 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedEemDrm Dotatie reserve assurantie eigen risico machines
Status was: Actief Wordt: Passief
4202240 W.D.Z.01 45390 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedEemOme RGS MKB was : Onderhoud machines en installaties
RGS MKB wordt:Onderhoud machineses
Standaard was : Onderhoud machines en installaties exploitatie- en machinekosten
Standaard wordt:Onderhoud machines exploitatie- en machinekoes exploitatie- en machinekosten
4202140 W.D.O 0 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WBedEemVrm Vrijval reserve assurantie eigen risico machines
Status was: Actief Wordt: Passief
4202250 W.D.Z.02 45391 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedHuiDrg Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen
Status was: Actief Wordt: Passief
4201210 W.C.V 45170 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedHuiElk Energiekosten elektra 4201143 W.C.L070 45142 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedHuiGas Energiekosten gas 4201141 W.C.L050 45145 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedHuiGwe RGS MKB was : Gas,water en elektra
RGS MKB wordt:Gas,water en elektra (algemeen)
Standaard was : Gas,water en elektra
Standaard wordt:Gas,water en elektra (algmeen)
4201105 W.C.L 0 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WBedHuiTrg Teruglevering elektra 4201144 W.C.L080 45143 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedHuiVrg Vrijval reserve assurantie eigen risico gebouwen
Status was: Actief Wordt: Passief
4201220 W.C.W 45171 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedHuiWat Energiekosten water 4201142 W.C.L060 45147 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedKanSof Kosten software abonnementen 4206115 W.H.L010 46152 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDab Dotatie voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 4012400 W.B.X010 40962 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDlb Dotatie loopbaan begeleiding voorziening 4012210 W.B.V010 40944 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDva Dotatie voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 4012141 W.B.O010 40952 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDvp Dotatie voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 4012300 W.B.W010 40946 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpDvz Dotatie voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 4012142 W.B.O020 40954 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpMlv Maaltijden en consumpties personeel 4012074 W.B.H040 40860 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpOpk Opleidingskosten 4012205 W.B.V005 40845 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpOvb (Overige) Vergoedingen personeel 4012077 W.B.H070 40895 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpPug Personeeluitjes en -geschenken 4012075 W.B.H050 40865 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpThv Thuiswerkvergoeding 4012073 W.B.H030 40870 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpVab Vrijval voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 4012410 W.B.X020 40963 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpVlb Vrijval loopbaan begeleiding voorziening 4012220 W.B.V020 40945 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpVvp Vrijval voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 4012310 W.B.W020 40947 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpVvv Vrijval voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 4012161 W.B.Q010 40953 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpVvz Vrijval voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 4012162 W.B.Q020 40955 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpWbp Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds belast 4012076 W.B.H060 40875 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpWkv Werkkleding 4012071 W.B.H010 40855 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedOvpWpt Werkplek thuis 4012072 W.B.H020 40872 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBedTraDrt Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
Status was: Actief Wordt: Passief
4205100 W.G.K 45855 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBedTraVrt Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen
Status was: Actief Wordt: Passief
4205110 W.G.L 45856 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WBelBgrDlb Dotatie voorziening voor latente belastingen 9101006 Z.03.A015 91115 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WBelBgrVlb Vrijval voorziening voor latente belastingen 9101007 Z.03.A020 91116 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WKprKvg RGS MKB was : Kosten van grond- en hulpstoffenen
RGS MKB wordt:Kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten
Standaard was : Kosten van grond- en hulpstoffenen
Standaard wordt:Kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten
7001000 Q.A 0 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WKprKvgDfw RGS MKB was : Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffenen
RGS MKB wordt:Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten
Standaard was : Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffenen
Standaard wordt:Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten
7001099 Q.A.Z 0 C 3.3
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WKprKvgKhb Kosten van halffabrikaten, ingekocht in het buitenland 7001060 Q.A.F 70065 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WKprKvgKhn Kosten van halffabrikaten, ingekocht in Nederland 7001050 Q.A.E 70063 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WKprKvgPvh Prijsverschillen inkoop halffabrikaten 7001080 Q.A.H 70067 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WKprKvgVvh Voorraadverschillen halffabrikaten 7001070 Q.A.G 70066 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WOokOokAfs Aan overige organisatiekosten toegerekende afschrijvingen 4400170 O.O.A.I 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOokOokObl Aan overige organisatiekosten toegerekende overige bedrijfslasten 4400180 O.O.A.J 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOokOokOpl Aan overige organisatiekosten toegerekende overige personeelskosten 4400190 O.O.A.K 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOokOokPen Aan overige organisatiekosten toegerekende pensioenlasten 4400160 O.O.A.H 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOokOokSal Aan overige organisatiekosten toegerekende salarissen 4400140 O.O.A.F 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOokOokSoc Aan overige organisatiekosten toegerekende sociale lasten 4400150 O.O.A.G 0 D 3.5 Wonen NIEUW
WOvbEsu Exploitatiesubsidies 8218900 R.Q 82770 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WOvbEsuEsu Exploitatiesubsidies 8218910 R.Q.A 82771 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WPerLesEuk Eindejaarsuitkering 4001190 S.A.S 40155 D 3.5 N.v.t. NIEUW
WPerLesTls Spaarloon
Status was: Actief Wordt: Passief
4001110 S.A.K 40170 D 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Handm
WWivWgp RGS MKB was : Wijziging in voorraden gereed product
RGS MKB wordt:Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen
Standaard was : Wijziging in voorraden gereed product
Standaard wordt:Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen
8101000 P.A 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WWivWgpWgh Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten) 8101030 P.A.C 81713 C 3.5 N.v.t. NIEUW
WWivWgpWgp RGS MKB was : Wijziging in vooraden gereed producraden gereed product
RGS MKB wordt:Wijziging in voorraden gereed product
Standaard was : Wijziging in vooraden gereed producraden gereed product
Standaard wordt:Wijziging in voorraden gereed product
8101010 P.A.A 0 C 3.1
3.5
N.v.t. GEWIJZ
Import
WWivWgpWhg Wijziging in voorraden handelsgoederen 8101020 P.A.B 81711 C 3.5 N.v.t. NIEUW
De statistieken:
[ 105 ] Totaal RGS-codes
[ 65 ] Nieuwe RGS-codes
[ 40 ] Mutaties
[ 12 ] Passieve RGS-codes
[ 0 ] Vervallen RGS-codes
[ 0 ] Gewijzigde RGS-codes
[ 21 ] Gewijzigde omschrijvingen
[ 17 ] Gewijzigde omschrijving rgs MKB
[ 21 ] Gewijzigde omschrijving standaard
[ 0 ] Gewijzigde omschrijvingen Engels
[ 0 ] Gewijzigde rekeningnummer