Boekhoudplaza.nl

Rentabiliteit

RGS kengetallen > Rentabiliteit

Rentabiliteit geeft inzicht in de opbrengst van een onderneming. Het gaat dan met name om de opbrengst voor eigen vermogen verschaffers, zoals de aandeelhouders bij een BV of NV. Hiervoor kennen we het kengetal rentabiliteit van het eigen vermogen (REV). Bij dit kengetal wordt de nettowinst afgezet tegen het (gemiddeld) eigen vermogen. Oftewel wat is het behaalde rendement voor de eigen vermogen verschaffers.

Een ander bekend kengetal is de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV), vreemd- en eigen vermogen bij elkaar opgeteld. Bij dit kengetal wordt de brutowinst (dit is de winst voor aftrek van belasting en rente) afgezet tegen het totale vermogen (bestaande uit eigen- en vreemd vermogen). 

Interessant is dat de RTV ook berekend kan worden als bruto winstmarge maal de omloopsnelheid van het totale vermogen. 

  • De bruto winstmarge kennen we als de verhouding tussen bedrijfsresultaat (EBIT) en de (netto) omzet.
    (Bedrijfsresultaat / omzet).
      
  • Omloopsnelheid van het totale vermogen is hierbij de verhouding tussen de (netto) omzet en het (gemiddeld) totaal vermogen.
    (Omzet / TV).

Deze berekeningen kennen we ook als onderdeel van het DuPont schema.