Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEiv ]

RGS code BEiv
Referentienummer 5
Omschrijving (kort) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Omschrijving lang Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Bij Eigen vermogen en kapitaal wordt bij rechtspersonen gesproken over 'Kapitaal' en bij natuurlijke personen over 'Eigen vermogen'.
 
Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal binnen RGS onderverdeeld naar:
1. Aandelenkapitaal, zoals voor een BV en NV;
2. Stichtings- en verenigingskapitaal;.

Voor natuurlijke personen is het eigen vermogen onderverdeeld naar:
3. Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen; (ZZP, Eenmanszaak);
4. Eigen vermogen per firmant (1 t/m 5), bij een VOF.

Kenmerken RGS code

Sortering J
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 575 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 J C N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen 501010 4 J C N.v.t.
BEivGokGeaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501010.1 5 C N.v.t.
BEivGokGeaUit   > Uitgifte van aandelen 501010.2 5 C N.v.t.
BEivGokGeaVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501010.6 5 C N.v.t.
BEivGokGeaInk   > Inkoop van eigen aandelen 501010.7 5 D N.v.t.
BEivGokGeaInt   > Intrekking van aandelen 501010.10 5 D N.v.t.
BEivGokGeaDiv   > Dividenduitkeringen 501010.14 5 C N.v.t.
BEivGokGeaOve   > Overboekingen 501010.15 5 C N.v.t.
BEivGokGeaOvm   > Overige mutaties 501010.13 5 C N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 C N.v.t.
BEivGokPraBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501040.1 5 C N.v.t.
BEivGokPraUit   > Uitgifte van aandelen 501040.2 5 C N.v.t.
BEivGokPraVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501040.6 5 C N.v.t.
BEivGokPraInk   > Inkoop van eigen aandelen 501040.7 5 D N.v.t.
BEivGokPraInt   > Intrekking van aandelen 501040.8 5 D N.v.t.
BEivGokPraDiv   > Dividenduitkeringen 501040.14 5 C N.v.t.
BEivGokPraOve   > Overboekingen 501040.15 5 C N.v.t.
BEivGokPraOvm   > Overige mutaties preferente aandelen 501040.11 5 C N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 C N.v.t.
BEivGokPriBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501050.1 5 C N.v.t.
BEivGokPriUit   > Uitgifte van aandelen 501050.2 5 C N.v.t.
BEivGokPriVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501050.6 5 C N.v.t.
BEivGokPriInk   > Inkoop van eigen aandelen 501050.7 5 D N.v.t.
BEivGokPriInt   > Intrekking van aandelen 501050.8 5 D N.v.t.
BEivGokPriDiv   > Dividenduitkeringen 501050.14 5 C N.v.t.
BEivGokPriOve   > Overboekingen 501050.15 5 C N.v.t.
BEivGokPriOvm   > Overige mutaties 501050.11 5 C N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 C N.v.t.
BEivGokCvaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501070.1 5 C N.v.t.
BEivGokCvaUit   > Uitgifte van aandelen 501070.2 5 C N.v.t.
BEivGokCvaVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501070.6 5 C N.v.t.
BEivGokCvaInk   > Inkoop van eigen aandelen 501070.7 5 D N.v.t.
BEivGokCvaInt   > Intrekking van aandelen 501070.8 5 D N.v.t.
BEivGokCvaDiv   > Dividenduitkeringen 501070.14 5 C N.v.t.
BEivGokCvaOve   > Overboekingen 501070.15 5 C N.v.t.
BEivGokCvaOvm   > Overige mutaties 501070.11 5 C N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 C N.v.t.
BEivGokZeaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501030.1 5 C N.v.t.
BEivGokZeaUit   > Uitgifte van aandelen 501030.2 5 C N.v.t.
BEivGokZeaVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501030.6 5 C N.v.t.
BEivGokZeaInk   > Inkoop van eigen aandelen 501030.7 5 D N.v.t.
BEivGokZeaInt   > Intrekking van aandelen 501030.8 5 D N.v.t.
BEivGokZeaDiv   > Dividenduitkeringen 501030.14 5 C N.v.t.
BEivGokZeaOve   > Overboekingen 501030.15 5 C N.v.t.
BEivGokZeaOvm   > Overige mutaties 501030.11 5 C N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 C N.v.t.
BEivGokWiaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501020.1 5 C N.v.t.
BEivGokWiaUit   > Uitgifte van aandelen 501020.2 5 C N.v.t.
BEivGokWiaVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501020.6 5 C N.v.t.
BEivGokWiaInk   > Inkoop van eigen aandelen 501020.7 5 D N.v.t.
BEivGokWiaInt   > Intrekking van aandelen 501020.8 5 D N.v.t.
BEivGokWiaDiv   > Dividenduitkeringen 501020.14 5 C N.v.t.
BEivGokWiaOve   > Overboekingen 501020.15 5 C N.v.t.
BEivGokWiaOvm   > Overige mutaties 501020.11 5 C N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 C N.v.t.
BEivGokEiaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 501080.1 5 C N.v.t.
BEivGokEiaUit   > Uitgifte van aandelen 501080.2 5 C N.v.t.
BEivGokEiaVrk   > Verkoop van eigen aandelen 501080.6 5 C N.v.t.
BEivGokEiaInk   > Inkoop van eigen aandelen 501080.7 5 D N.v.t.
BEivGokEiaInt   > Intrekking van aandelen 501080.8 5 D N.v.t.
BEivGokEiaDiv   > Dividenduitkeringen 501080.14 5 C N.v.t.
BEivGokEiaOve   > Overboekingen 501080.15 5 C N.v.t.
BEivGokEiaOvm   > Overige mutaties 501080.11 5 C N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3 J C N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal 509050 4 J C N.v.t.
BEivSevStiBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509050.1 5 C N.v.t.
BEivSevStiKap   > Kapitaalmutaties 509050.2 5 C N.v.t.
BEivSevStiKac   > Kapitaalcorrecties 509050.3 5 D N.v.t.
BEivSevStiOvm   > Overige mutaties 509050.4 5 C N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal 509060 4 J C N.v.t.
BEivSevVnkBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509060.1 5 C N.v.t.
BEivSevVnkKap   > Kapitaalmutaties 509060.2 5 C N.v.t.
BEivSevVnkKac   > Kapitaalcorrecties 509060.3 5 D N.v.t.
BEivSevVnkOvm   > Overige mutaties 509060.4 5 C N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie 509065 4 J C N.v.t.
BEivSevCooBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509065.1 5 C N.v.t.
BEivSevCooKap   > Kapitaalmutaties 509065.2 5 C N.v.t.
BEivSevCooKac   > Kapitaalcorrecties 509065.3 5 D N.v.t.
BEivSevCooOvm   > Overige mutaties 509065.4 5 C N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 J J C N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal 509070 4 J J C N.v.t.
BEivCokCokBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509070.1 5 C N.v.t.
BEivCokCokKap   > Kapitaalmutaties 509070.2 5 C N.v.t.
BEivCokCokKac   > Kapitaalcorrecties 509070.3 5 D N.v.t.
BEivCokCokOvm   > Overige mutaties 509070.4 5 C N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 J C N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve 502010 4 J C N.v.t.
BEivAgiAgiBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 502010.1 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiSta   > Stortingen door aandeelhouders 502010.6 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiAvv   > Aanzuivering van verliezen 502010.7 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiVve   > Verkoop van eigen aandelen 502010.8 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiIve   > Inkoop van eigen aandelen 502010.9 5 D N.v.t.
BEivAgiAgiIva   > Intrekking van aandelen 502010.10 5 D N.v.t.
BEivAgiAgiOve   > Overboekingen 502010.11 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 502010.12 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 502010.13 5 C N.v.t.
BEivAgiAgiRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 502010.14 5 D N.v.t.
BEivAgiAgiOvm   > Overige mutaties 502010.15 5 C N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 J J C N.v.t.
BEivHerHew - Herwaarderingsreserve 503010 4 J J C N.v.t.
BEivHerHewBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 503010.1 5 C N.v.t.
BEivHerHewOhe   > Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering 503010.16 5 C N.v.t.
BEivHerHewSte   > Stelselwijziging 503010.3 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvs   > Belastingeffect van stelselwijzigingen 503010.10 5 C N.v.t.
BEivHerHewGhw   > Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 503010.7 5 D N.v.t.
BEivHerHewGhr   > Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves 503010.4 5 D N.v.t.
BEivHerHewGha   > Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva 503010.5 5 D N.v.t.
BEivHerHewBrh   > Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen 503010.6 5 D N.v.t.
BEivHerHewGvw   > Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 503010.11 5 C N.v.t.
BEivHerHewGvr   > Gevormde herwaarderingen via overige reserves 503010.8 5 C N.v.t.
BEivHerHewGva   > Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva 503010.9 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvh   > Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen 503010.12 5 D N.v.t.
BEivHerHewOve   > Overboekingen 503010.15 5 C N.v.t.
BEivHerHewHer   > Herwaarderingen 503010.2 5 C N.v.t.
BEivHerHewVrh   > Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve 503010.13 5 D N.v.t.
BEivHerHewOvm   > Overige mutaties 503010.14 5 C N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 J C N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504010 4 C N.v.t.
BEivWerNbaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504010.1 5 C N.v.t.
BEivWerNbaOve   > Overboekingen 504010.5 5 C N.v.t.
BEivWerNbaOvm   > Overige mutaties 504010.4 5 C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
BEivWerRlaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504020.1 5 C N.v.t.
BEivWerRlaAvh   > Allocatie van het resultaat 504020.6 5 c N.v.t.
BEivWerRlaOvm   > Overige mutaties 504020.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C N.v.t.
BEivWerRviBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504030.1 5 C N.v.t.
BEivWerRviSta   > Stortingen door aandeelhouders 504030.6 5 C N.v.t.
BEivWerRviAvv   > Aanzuivering van verliezen 504030.7 5 C N.v.t.
BEivWerRviOve   > Overboekingen 504030.11 5 C N.v.t.
BEivWerRviOvm   > Overige mutaties 504030.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C N.v.t.
BEivWerRvlBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504040.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvlUva   > Uitgifte van aandelen 504040.5 5 C N.v.t.
BEivWerRvlSta   > Stortingen door aandeelhouders 504040.6 5 C N.v.t.
BEivWerRvlAvv   > Aanzuivering van verliezen 504040.7 5 C N.v.t.
BEivWerRvlVve   > Verkoop van eigen aandelen 504040.8 5 C N.v.t.
BEivWerRvlIve   > Inkoop van eigen aandelen 504040.9 5 D N.v.t.
BEivWerRvlIva   > Intrekking van aandelen 504040.10 5 D N.v.t.
BEivWerRvlDiv   > Dividenduitkeringen 504040.23 5 D N.v.t.
BEivWerRvlOve   > Overboekingen 504040.11 5 C N.v.t.
BEivWerRvlUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 504040.22 5 C N.v.t.
BEivWerRvlOvm   > Overige mutaties 504040.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 J C N.v.t.
BEivWerRvgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504050.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvgUva   > Uitgifte van aandelen 504050.5 5 C N.v.t.
BEivWerRvgSta   > Stortingen door aandeelhouders 504050.6 5 C N.v.t.
BEivWerRvgAvv   > Aanzuivering van verliezen 504050.7 5 C N.v.t.
BEivWerRvgVve   > Verkoop van eigen aandelen 504050.8 5 C N.v.t.
BEivWerRvgIve   > Inkoop van eigen aandelen 504050.9 5 D N.v.t.
BEivWerRvgIva   > Intrekking van aandelen 504050.10 5 D N.v.t.
BEivWerRvgOve   > Overboekingen 504050.11 5 C N.v.t.
BEivWerRvgHer   > Herwaarderingen 504050.12 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504050.13 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504050.14 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504050.15 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504050.16 5 D N.v.t.
BEivWerRvgRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504050.17 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504050.18 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504050.19 5 D N.v.t.
BEivWerRvgRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504050.20 5 C N.v.t.
BEivWerRvgVar   > Verleende aandelen(optie) regelingen 504050.21 5 C N.v.t.
BEivWerRvgUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 504050.22 5 C N.v.t.
BEivWerRvgOvm   > Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050.4 5 C N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 J C N.v.t.
BEivWerRgkBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504060.1 5 C N.v.t.
BEivWerRgkOve   > Overboekingen 504060.11 5 C N.v.t.
BEivWerRgkHer   > Herwaarderingen 504060.12 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504060.13 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504060.14 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504060.15 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504060.16 5 D N.v.t.
BEivWerRgkRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504060.17 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504060.18 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504060.19 5 D N.v.t.
BEivWerRgkRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504060.20 5 C N.v.t.
BEivWerRgkOvm   > Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling 504060.4 5 C N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 J J C N.v.t.
BEivWerRedBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504070.1 5 C N.v.t.
BEivWerRedDot   > Dotatie reserve deelnemingen 504070.2 5 C N.v.t.
BEivWerRedOnt   > Onttrekking reserve deelnemingen 504070.3 5 D N.v.t.
BEivWerRedDiv   > Dividenduitkeringen 504070.23 5 D N.v.t.
BEivWerRedOve   > Overboekingen 504070.11 5 C N.v.t.
BEivWerRedHer   > Herwaarderingen 504070.12 5 C N.v.t.
BEivWerRedRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504070.13 5 C N.v.t.
BEivWerRedRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504070.14 5 C N.v.t.
BEivWerRedRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504070.15 5 C N.v.t.
BEivWerRedRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504070.16 5 D N.v.t.
BEivWerRedRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504070.17 5 C N.v.t.
BEivWerRedRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504070.18 5 C N.v.t.
BEivWerRedRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504070.19 5 D N.v.t.
BEivWerRedRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504070.20 5 C N.v.t.
BEivWerRedOvm   > Overige mutaties reserve deelnemingen 504070.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen 504080 4 C N.v.t.
BEivWerRvoBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504080.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvoDot   > Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen 504080.2 5 C N.v.t.
BEivWerRvoOnt   > Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen 504080.3 5 D N.v.t.
BEivWerRvoRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504080.15 5 C N.v.t.
BEivWerRvoOvm   > Overige mutaties 504080.4 5 C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
BEivWerKoeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504090.1 5 C N.v.t.
BEivWerKoeHer   > Herwaarderingen 504090.12 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504090.13 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504090.14 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504090.15 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504090.16 5 D N.v.t.
BEivWerKoeRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504090.17 5 C N.v.t.
BEivWerKoeOvm   > Overige mutaties 504090.4 5 C N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 C N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve 505030 4 C N.v.t.
BEivStrStrBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 505030.1 5 C N.v.t.
BEivStrStrAvv   > Aanzuivering van verliezen 505030.5 5 C N.v.t.
BEivStrStrDiv   > Dividenduitkeringen 505030.6 5 D N.v.t.
BEivStrStrOve   > Overboekingen 505030.7 5 C N.v.t.
BEivStrStrAvh   > Allocatie van het resultaat 505030.8 5 C N.v.t.
BEivStrStrRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 505030.9 5 C N.v.t.
BEivStrStrOvm   > Overige mutaties statutaire reserve 505030.4 5 C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 J C N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen 507020 4 J C N.v.t.
BEivBefBefBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 507020.1 5 C N.v.t.
BEivBefBefDot   > Toevoegingen aan het bestemmingsfonds 507020.2 5 C N.v.t.
BEivBefBefOnt   > Onttrekkingen aan het bestemmingsfonds 507020.3 5 D N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 J C N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve 505020 4 J C N.v.t.
BEivBerBerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 505020.1 5 C N.v.t.
BEivBerBerTad   > Toevoegingen aan de bestemmingsreserve 505020.2 5 C N.v.t.
BEivBerBerOad   > Onttrekkingen aan de bestemmingsreserve 505020.3 5 D N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 C N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 C N.v.t.
BEivFijFijBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 507110.1 5 C N.v.t.
BEivFijFijOve   > Overboekingen 507110.7 5 C N.v.t.
BEivFijFijOvm   > Overige mutaties statutaire reserve 507110.4 5 C N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 J J C N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 J J C N.v.t.
BEivOvrAlrBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506001.1 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrSlw   > Stelselwijziging (correctie beginbalans) 506001.26 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrUva   > Uitgifte van aandelen 506001.5 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrSta   > Stortingen door aandeelhouders 506001.6 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrAvv   > Aanzuivering van verliezen 506001.7 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrVve   > Verkoop van eigen aandelen 506001.8 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrIve   > Inkoop van eigen aandelen 506001.9 5 D N.v.t.
BEivOvrAlrIva   > Intrekking van aandelen 506001.10 5 D N.v.t.
BEivOvrAlrDiv   > Dividenduitkeringen 506001.25 5 D N.v.t.
BEivOvrAlrOve   > Overboekingen 506001.11 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrAvh   > Allocatie van het resultaat 506001.3 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrHer   > Herwaarderingen 506001.12 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506001.13 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506001.14 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506001.15 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506001.16 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506001.17 5 D N.v.t.
BEivOvrAlrRgo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506001.18 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506001.19 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506001.20 5 D N.v.t.
BEivOvrAlrRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506001.21 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrVar   > Verleende aandelen(optie) regelingen 506001.22 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 506001.23 5 C N.v.t.
BEivOvrAlrOvm   > Overige mutaties 506001.24 5 C N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 C N.v.t.
BEivOvrOrsBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506005.1 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsSlw   > Stelselwijziging (correctie beginbalans) 506005.26 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsUva   > Uitgifte van aandelen 506005.5 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsSta   > Stortingen door aandeelhouders 506005.6 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsAvv   > Aanzuivering van verliezen 506005.7 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsVve   > Verkoop van eigen aandelen 506005.8 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsIve   > Inkoop van eigen aandelen 506005.9 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsIva   > Intrekking van aandelen 506005.10 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsDiv   > Dividenduitkeringen 506005.25 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsOve   > Overboekingen 506005.11 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsAvh   > Allocatie van het resultaat 506005.3 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsHer   > Herwaarderingen 506005.12 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506005.13 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506005.14 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506005.15 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506005.16 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506005.17 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsRgo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506005.18 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506005.19 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506005.20 5 D N.v.t.
BEivOvrOrsRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506005.21 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsVar   > Verleende aandelen(optie) regelingen 506005.22 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 506005.23 5 C N.v.t.
BEivOvrOrsOvm   > Overige mutaties 506005.24 5 C N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 J C N.v.t.
BEivOvrCorBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506006.1 5 C N.v.t.
BEivOvrCorToe   > Toevoegingen aan reserves en fondsen 506006.2 5 C N.v.t.
BEivOvrCorOnt   > Onttrekkingen uit reserves en fondsen 506006.3 5 D N.v.t.
BEivOvrCorVrv   > Vrijval van reserves en fondsen 506006.4 5 D N.v.t.
BEivOvrCorOve   > Overboekingen van reserves en fondsen 506006.5 5 C N.v.t.
BEivOvrCorHer   > Herwaarderingen 506006.6 5 C N.v.t.
BEivOvrCorRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506006.7 5 C N.v.t.
BEivOvrCorRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506006.8 5 C N.v.t.
BEivOvrCorRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506006.9 5 C N.v.t.
BEivOvrCorRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506006.10 5 C N.v.t.
BEivOvrCorRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506006.11 5 D N.v.t.
BEivOvrCorRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506006.12 5 C N.v.t.
BEivOvrCorOvm   > Overige mutaties 506006.13 5 C N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 J J J J C N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst 506010 4 J J C N.v.t.
BEivOreOvwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506010.1 5 C N.v.t.
BEivOreOvwSlw   > Stelselwijziging (correctie beginbalans) 506010.26 5 C N.v.t.
BEivOreOvwDiv   > Dividenduitkeringen 506010.2 5 D N.v.t.
BEivOreOvwOve   > Overboekingen 506010.3 5 C N.v.t.
BEivOreOvwAll   > Allocatie van het resultaat 506010.4 5 C N.v.t.
BEivOreOvwHer   > Herwaarderingen 506010.25 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRms   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506010.5 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmt   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506010.9 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506010.6 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmv   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506010.7 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506010.8 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmg   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506010.10 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRmo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506010.11 5 C N.v.t.
BEivOreOvwRma   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506010.12 5 D N.v.t.
BEivOreOvwRmd   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506010.13 5 C N.v.t.
BEivOreOvwOvm   > Overige mutaties 506010.14 5 C N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 J J J J C N.v.t.
BEivOreRvhBeg   > Beginbalans resultaat van het boekjaar 506020.1 5 C N.v.t.
BEivOreRvhDiv   > Dividenduitkeringen 506020.2 5 D N.v.t.
BEivOreRvhOve   > Overboekingen 506020.3 5 C N.v.t.
BEivOreRvhAll   > Allocatie van het resultaat 506020.4 5 C N.v.t.
BEivOreRvhHer   > Herwaarderingen 506020.25 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRms   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 506020.5 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmt   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 506020.9 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 506020.6 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmv   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 506020.7 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 506020.8 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmg   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van goodwill 506020.10 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRmo   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 506020.11 5 C N.v.t.
BEivOreRvhRma   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 506020.12 5 D N.v.t.
BEivOreRvhRmd   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 506020.13 5 C N.v.t.
BEivOreRvhOvm   > Overige mutaties 506020.14 5 C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BEivOreVdeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506030.1 5 C N.v.t.
BEivOreVdeDiv   > Dividenduitkeringen 506030.2 5 D N.v.t.
BEivOreVdeOve   > Overboekingen 506030.3 5 C N.v.t.
BEivOreVdeAll   > Allocatie van het resultaat 506030.4 5 C N.v.t.
BEivOreVdeOvm   > Overige mutaties 506030.14 5 C N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 C N.v.t.
BEivOreUpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 506040.1 5 C N.v.t.
BEivOreUpdDiv   > Dividenduitkeringen 506040.2 5 D N.v.t.
BEivOreUpdOve   > Overboekingen 506040.3 5 C N.v.t.
BEivOreUpdAll   > Allocatie van het resultaat 506040.4 5 C N.v.t.
BEivOreUpdOvm   > Overige mutaties 506040.14 5 C N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 J J C N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509010 4 J J C N.v.t.
BEivKapOndBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509010.1 5 C N.v.t.
BEivKapOndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509020.2 5 C N.v.t.
BEivKapOndArb   > Arbeidsvergoeding 509020.3 5 C N.v.t.
BEivKapOndVbv   > Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen 509020.4 5 C N.v.t.
BEivKapOndAow   > Aandeel in de overwinst 509020.5 5 C N.v.t.
BEivKapOndOvm   > Overige mutaties 509020.6 5 D N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 J J C N.v.t.
BEivKapPrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509030.2 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOns   > Ontvangen schenkingen 509030.3 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509030.4 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509030.5 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509030.6 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOpp   > Opname privé-financieringen 509030.7 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509030.8 5 C N.v.t.
BEivKapPrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509030.9 5 C N.v.t.
BEivKapPrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509030.10 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOps   > Overige privé-stortingen 509030.11 5 C N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 J J D N.v.t.
BEivKapProPok   > Privé-opname kapitaal 509040.2 5 D N.v.t.
BEivKapProPmv   > Privé-gebruik materiële vaste activa 509040.3 5 D N.v.t.
BEivKapProPrg   > Privé-verbruik goederen 509040.4 5 D N.v.t.
BEivKapProPiz   > Privé-aandeel in zakelijke lasten 509040.5 5 D N.v.t.
BEivKapProPpr   > Privé-premies 509040.6 5 D N.v.t.
BEivKapProPri   > Privé-belastingen 509040.7 5 D N.v.t.
BEivKapProPer   > Privé-aflossingen en rente 509040.8 5 D N.v.t.
BEivKapProPrk   > Privé-aftrekbare kosten 509040.9 5 D N.v.t.
BEivKapProFor   > Dotatie Fiscale Oudedags Reserve 509040.10 5 D N.v.t.
BEivKapProOvp   > Overige privé-opnamen 509040.11 5 D N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 J C N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509110 4 J C N.v.t.
BEivKa2OndBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509110.1 5 C N.v.t.
BEivKa2OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509120.2 5 C N.v.t.
BEivKa2OndArb   > Arbeidsvergoeding 509120.3 5 C N.v.t.
BEivKa2OndVbv   > Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen 509120.4 5 C N.v.t.
BEivKa2OndAow   > Aandeel in de overwinst 509120.5 5 C N.v.t.
BEivKa2OndOvm   > Overige mutaties 509120.6 5 D N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 J C N.v.t.
BEivKa2PrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509130.2 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOns   > Ontvangen schenkingen 509130.3 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509130.4 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509130.5 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509130.6 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOpp   > Opname privé-financieringen 509130.7 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509130.8 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509130.9 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509130.10 5 C N.v.t.
BEivKa2PrsOps   > Overige privé-stortingen 509130.11 5 C N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 J D N.v.t.
BEivKa2ProPok   > Privé-opname kapitaal 509140.2 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPmv   > Privé-gebruik materiële vaste activa 509140.3 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPrg   > Privé-verbruik goederen 509140.4 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPiz   > Privé-aandeel in zakelijke lasten 509140.5 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPpr   > Privé-premies 509140.6 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPri   > Privé-belastingen 509140.7 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509140.8 5 D N.v.t.
BEivKa2ProPrk   > Privé-aftrekbare kosten 509140.9 5 D N.v.t.
BEivKa2ProFor   > Dotatie Fiscale Oudedags Reserve 509140.10 5 D N.v.t.
BEivKa2ProOvp   > Overige privé-opnamen 509140.11 5 D N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 J C N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509210 4 J C N.v.t.
BEivKa3OndBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509210.1 5 C N.v.t.
BEivKa3OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509220.2 5 C N.v.t.
BEivKa3OndArb   > Arbeidsvergoeding 509220.3 5 C N.v.t.
BEivKa3OndVbv   > Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen 509220.4 5 C N.v.t.
BEivKa3OndAow   > Aandeel in de overwinst 509220.5 5 C N.v.t.
BEivKa3OndOvm   > Overige mutaties 509220.6 5 D N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 J C N.v.t.
BEivKa3PrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509230.2 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOns   > Ontvangen schenkingen 509230.3 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509230.4 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509230.5 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509230.6 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOpp   > Opname privé-financieringen 509230.7 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509230.8 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509230.9 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509230.10 5 C N.v.t.
BEivKa3PrsOps   > Overige privé-stortingen 509230.11 5 C N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 J D N.v.t.
BEivKa3ProPok   > Privé-opname kapitaal 509240.2 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPmv   > Privé-gebruik materiële vaste activa 509240.3 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPrg   > Privé-verbruik goederen 509240.4 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPiz   > Privé-aandeel in zakelijke lasten 509240.5 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPpr   > Privé-premies 509240.6 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPri   > Privé-belastingen 509240.7 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509240.8 5 D N.v.t.
BEivKa3ProPrk   > Privé-aftrekbare kosten 509240.9 5 D N.v.t.
BEivKa3ProFor   > Dotatie Fiscale Oudedags Reserve 509240.10 5 D N.v.t.
BEivKa3ProOvp   > Overige privé-opnamen 509240.11 5 D N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3 J C N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509310 4 J C N.v.t.
BEivKa4OndBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509310.1 5 C N.v.t.
BEivKa4OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509320.2 5 C N.v.t.
BEivKa4OndArb   > Arbeidsvergoeding 509320.3 5 C N.v.t.
BEivKa4OndVbv   > Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen 509320.4 5 C N.v.t.
BEivKa4OndAow   > Aandeel in de overwinst 509320.5 5 C N.v.t.
BEivKa4OndOvm   > Overige mutaties 509320.6 5 D N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 J C N.v.t.
BEivKa4PrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509330.2 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOns   > Ontvangen schenkingen 509330.3 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509330.4 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509330.5 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509330.6 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOpp   > Opname privé-financieringen 509330.7 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509330.8 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509330.9 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509330.10 5 C N.v.t.
BEivKa4PrsOps   > Overige privé-stortingen 509330.11 5 C N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 J D N.v.t.
BEivKa4ProPok   > Privé-opname kapitaal 509340.2 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPmv   > Privé-gebruik materiële vaste activa 509340.3 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPrg   > Privé-verbruik goederen 509340.4 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPiz   > Privé-aandeel in zakelijke lasten 509340.5 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPpr   > Privé-premies 509340.6 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPri   > Privé-belastingen 509340.7 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509340.8 5 D N.v.t.
BEivKa4ProPrk   > Privé-aftrekbare kosten 509340.9 5 D N.v.t.
BEivKa4ProFor   > Dotatie Fiscale Oudedags Reserve 509340.10 5 D N.v.t.
BEivKa4ProOvp   > Overige privé-opnamen 509340.11 5 D N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 J C N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal 509410 4 J C N.v.t.
BEivKa5OndBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509410.1 5 C N.v.t.
BEivKa5OndRgv   > Rente geïnvesteerd vermogen 509420.2 5 C N.v.t.
BEivKa5OndArb   > Arbeidsvergoeding 509420.3 5 C N.v.t.
BEivKa5OndVbv   > Vergoeding buitenvennootschappelijk vermogen 509420.4 5 C N.v.t.
BEivKa5OndAow   > Aandeel in de overwinst 509420.5 5 C N.v.t.
BEivKa5OndOvm   > Overige mutaties 509420.6 5 D N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 J C N.v.t.
BEivKa5PrsPsk   > Privé-storting kapitaal 509430.2 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOns   > Ontvangen schenkingen 509430.3 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 509430.4 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 509430.5 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 509430.6 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOpp   > Opname privé-financieringen 509430.7 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOsp   > Opname privé-spaargelden 509430.8 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 509430.9 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 509430.10 5 C N.v.t.
BEivKa5PrsOps   > Overige privé-stortingen 509430.11 5 C N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 J D N.v.t.
BEivKa5ProPok   > Privé-opname kapitaal 509440.2 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPmv   > Privé-gebruik materiële vaste activa 509440.3 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPrg   > Privé-verbruik goederen 509440.4 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPiz   > Privé-aandeel in zakelijke lasten 509440.5 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPpr   > Privé-premies 509440.6 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPri   > Privé-belastingen 509440.7 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPer   > Privé-aflossingen en rente 509440.8 5 D N.v.t.
BEivKa5ProPrk   > Privé-aftrekbare kosten 509440.9 5 D N.v.t.
BEivKa5ProFor   > Dotatie Fiscale Oudedags Reserve 509440.10 5 D N.v.t.
BEivKa5ProOvp   > Overige privé-opnamen 509440.11 5 D N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 J C N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal 509080 4 C N.v.t.
BEivOkcInkBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 509080.1 5 C N.v.t.
BEivOkcInkKap   > Kapitaalmutaties 509080.2 5 C N.v.t.
BEivOkcInkKac   > Kapitaalcorrecties 509080.3 5 D N.v.t.
BEivOkcInkOvm   > Overige mutaties 509080.4 5 C N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal 510050 4 J C N.v.t.
BEivOkcKegBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510050.1 5 C N.v.t.
BEivOkcKegDot   > Dotatie 510050.2 5 C N.v.t.
BEivOkcKegAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510050.3 5 D N.v.t.
BEivOkcKegKtl   > Kosten ten laste van reserve 510050.4 5 D N.v.t.
BEivOkcKegOve   > Overboekingen 510050.5 5 C N.v.t.
BEivOkcKegVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510050.6 5 C N.v.t.
BEivOkcKegOvm   > Overige mutaties 510050.7 5 C N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 J J J C N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal 510020 4 J J J C N.v.t.
BEivFirHerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510020.1 5 C N.v.t.
BEivFirHerDot   > Dotatie 510020.2 5 C N.v.t.
BEivFirHerAaw   > Afname ten gunste van het resultaat 510020.3 5 D N.v.t.
BEivFirHerKtl   > Kosten ten laste van reserve 510020.7 5 D N.v.t.
BEivFirHerOve   > Overboekingen 510020.4 5 C N.v.t.
BEivFirHerVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510020.5 5 C N.v.t.
BEivFirHerOvm   > Overige mutaties 510020.6 5 C N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve 510010 4 J J J C N.v.t.
BEivFirForBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510010.1 5 C N.v.t.
BEivFirForFor   > Dotatie 510010.2 5 C N.v.t.
BEivFirForAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510010.8 5 D N.v.t.
BEivFirForKtl   > Kosten ten laste van reserve 510010.7 5 D N.v.t.
BEivFirForOve   > Overboekingen 510010.3 5 C N.v.t.
BEivFirForVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510010.9 5 C N.v.t.
BEivFirForOvm   > Overige mutaties 510010.4 5 C N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve 510030 4 C N.v.t.
BEivFirOpwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510030.1 5 C N.v.t.
BEivFirOpwDot   > Dotatie 510030.2 5 C N.v.t.
BEivFirOpwAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510030.8 5 D N.v.t.
BEivFirOpwAaw   > Kosten ten laste van reserve 510030.3 5 D N.v.t.
BEivFirOpwOve   > Overboekingen 510030.4 5 C N.v.t.
BEivFirOpwVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510030.5 5 C N.v.t.
BEivFirOpwOvm   > Overige mutaties 510030.6 5 C N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico 510040 4 C N.v.t.
BEivFirRaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510040.1 5 C N.v.t.
BEivFirRaeDot   > Dotatie 510040.2 5 C N.v.t.
BEivFirRaeAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510040.3 5 D N.v.t.
BEivFirRaeKtl   > Kosten ten laste van reserve 510040.4 5 D N.v.t.
BEivFirRaeOve   > Overboekingen 510040.5 5 C N.v.t.
BEivFirRaeVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510040.6 5 C N.v.t.
BEivFirRaeOvm   > Overige mutaties 510040.7 5 C N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve 510060 4 C N.v.t.
BEivFirExpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510060.1 5 C N.v.t.
BEivFirExpDot   > Dotatie 510060.2 5 C N.v.t.
BEivFirExpAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510060.3 5 D N.v.t.
BEivFirExpKtl   > Kosten ten laste van reserve 510060.4 5 D N.v.t.
BEivFirExpOve   > Overboekingen 510060.5 5 C N.v.t.
BEivFirExpVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510060.6 5 C N.v.t.
BEivFirExpOvm   > Overige mutaties 510060.7 5 C N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve 510070 4 C N.v.t.
BEivFirRisBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510070.1 5 C N.v.t.
BEivFirRisDot   > Dotatie 510070.2 5 C N.v.t.
BEivFirRisAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510070.3 5 D N.v.t.
BEivFirRisKtl   > Kosten ten laste van reserve 510070.4 5 D N.v.t.
BEivFirRisOve   > Overboekingen 510070.5 5 C N.v.t.
BEivFirRisVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510070.6 5 C N.v.t.
BEivFirRisOvm   > Overige mutaties 510070.7 5 C N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve 510080 4 C N.v.t.
BEivFirTerBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510080.1 5 C N.v.t.
BEivFirTerDot   > Dotatie 510080.2 5 C N.v.t.
BEivFirTerAaw   > Afname ten gunste van het resultaat 510080.3 5 D N.v.t.
BEivFirTerVri   > Kosten ten laste van reserve 510080.4 5 D N.v.t.
BEivFirTerOve   > Overboekingen 510080.5 5 C N.v.t.
BEivFirTerVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510080.6 5 C N.v.t.
BEivFirTerOvm   > Overige mutaties 510080.7 5 C N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves 510090 4 J J J C N.v.t.
BEivFirOfrBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510090.1 5 C N.v.t.
BEivFirOfrDot   > Dotatie 510090.2 5 C N.v.t.
BEivFirOfrAaw   > Afname ten gunste van het resultaat 510090.3 5 D N.v.t.
BEivFirOfrVri   > Kosten ten laste van reserve 510090.4 5 D N.v.t.
BEivFirOfrOve   > Overboekingen 510090.5 5 C N.v.t.
BEivFirOfrVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510090.6 5 C N.v.t.
BEivFirOfrOvm   > Overige mutaties 510090.7 5 C N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 C N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden 508010 4 C N.v.t.