Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivFirOpw ]

RGS code BEivFirOpw
Referentienummer 510030
Omschrijving (kort) Opwaarderingsreserve
Omschrijving lang Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Hiƫrarchie BEiv (5) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivFir (510000) Fiscale reserves

Kenmerken RGS code

Sortering J.Y.C
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReservesOther Overige reserves
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:OtherFiscalReserves Overige fiscale reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReservesOther Overige reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK rj-i:OtherFiscalReserves Overige fiscale reserves
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivFirOpwBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 510030.1 5 C N.v.t.
BEivFirOpwDot   > Dotatie 510030.2 5 C N.v.t.
BEivFirOpwAtg   > Afname ten gunste van het resultaat 510030.8 5 D N.v.t.
BEivFirOpwAaw   > Kosten ten laste van reserve 510030.3 5 D N.v.t.
BEivFirOpwOve   > Overboekingen 510030.4 5 C N.v.t.
BEivFirOpwVal   > Valutaomrekeningsverschillen 510030.5 5 C N.v.t.
BEivFirOpwOvm   > Overige mutaties 510030.6 5 C N.v.t.