Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivHerHew ]

RGS code BEivHerHew
Rekeningnummer (decimaal) 5101
Referentienummer 503010
Omschrijving (kort) Herwaarderingsreserve
Omschrijving lang Herwaardering herwaarderingsreserves
Engels Revaluation reserve
Hiƫrarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivHer (5100) Herwaarderingsreserves
Wiki uitleg RGS en Herwaardering van activa boeken

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Herwaardering is alleen van toepassing als een BV op commerciële grondslagen rapporteert. In veel gevallen zal een BV in de categorie micro en klein rapporteren op fiscale grondslagen en is herwaardering NIET van toepassing.

Een voorbeeld van een herwaarderingsreserve is opgenomen bij de Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.

Toelichting c.q. uitleg [BEivHer]

Als de waarde van activa toeneemt stijgt daarmee de boekwaarde van betreffend actief. Denk aan een gebouw of een machine. Daardoor stijg automatisch de waarde van het  eigen vermogen. Voor de toename van de waarde van het actief wordt dan een herwaarderingsreserve gevormd. De waarde van een actief neemt in de loop van de tijd meestal af, hetgeen tot uitdrukking komt door afschrijving. Dat geldt ook voor een al gevormde herwaarderingsreserve. Neemt de waarde extra af, bijvoorbeeld doordat een nieuw model machine op de markt is gekomen, dan kan dat ook ten laste van de herwaarderingsreserve worden geboekt, voor zover deze laatste is opgebouwd.  . 

Kenmerken RGS code

Sortering J.E.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Herwaarderingsreserves Via BEivHer (5100) Herwaarderingsreserves
Jaarrekening klein publicatie KVK Herwaarderingsreserves Via BEivHer (5100) Herwaarderingsreserves
Jaarrekening klein > Toelichting Herwaarderingsreserve aan het begin van de periode Directe koppeling
Jaarrekening klein > Toelichting Mutatie in de herwaarderingsreserve gedurende de periode Directe koppeling
Jaarrekening klein > Toelichting Herwaarderingsreserve aan het eind van de periode Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Herwaarderingsreserves Via BEivHer (5100) Herwaarderingsreserves
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Overige reserves Via BEivHer (5100) Herwaarderingsreserves

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 16 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BEivHerHewBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewOhe   > Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewSte   > Stelselwijziging 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvs   > Belastingeffect van stelselwijzigingen 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewGhw   > Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewGhr   > Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewGha   > Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewBrh   > Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewGvw   > Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewGvr   > Gevormde herwaarderingen via overige reserves 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewGva   > Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvh   > Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewOve   > Overboekingen 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewHer   > Herwaarderingen 0 5 C N.v.t.
BEivHerHewVrh   > Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve 0 5 D N.v.t.
BEivHerHewOvm   > Overige mutaties 0 5 C N.v.t.