Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivHerHew ]

RGS code BEivHerHew
Referentienummer 503010
Omschrijving (kort) Herwaarderingsreserve
Omschrijving lang Herwaardering herwaarderingsreserves
Hiƫrarchie BEiv (5) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivHer (503000) Herwaarderingsreserves
Wiki uitleg RGS en Herwaardering van activa

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Herwaardering is alleen van toepassing als een BV op commerciële grondslagen rapporteert. In de meeste gevallen zal een BV in de categorie micro en klein rapporteren op fiscale grondslagen en is herwaardering NIET van toepassing.

Een voorbeeld van een herwaarderingsreserve is opgenomen bij de Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding.

Toelichting c.q. uitleg [BEivHer]

Als de waarde van activa toeneemt stijgt daarmee de boekwaarde van betreffend actief. Denk aan een gebouw of een machine. Daardoor stijg automatisch de waarde van het  eigen vermogen. Voor de toename van de waarde van het actief wordt dan een herwaarderingsreserve gevormd. De waarde van een actief neemt in de loop van de tijd meestal af, hetgeen tot uitdrukking komt door afschrijving. Dat geldt ook voor een al gevormde herwaarderingsreserve. Neemt de waarde extra af, bijvoorbeeld doordat een nieuw model machine op de markt is gekomen, dan kan dat ook ten laste van de herwaarderingsreserve worden geboekt, voor zover deze laatste is opgebouwd.  . 

Kenmerken RGS code

Sortering J.E.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReservesOther Overige reserves Nivo [3] Herwaarderingsreserves (BEivHer)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:RevaluationReserve Herwaarderingsreserves Nivo [3] Herwaarderingsreserves (BEivHer)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReservesOther Overige reserves Nivo [3] Herwaarderingsreserves (BEivHer)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:RevaluationReserve Herwaarderingsreserves Nivo [3] Herwaarderingsreserves (BEivHer)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 16 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivHerHewBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 503010.1 5 C N.v.t.
BEivHerHewOhe   > Herwaarderingsreserve ongegerealiseerde herwaardering 503010.16 5 C N.v.t.
BEivHerHewSte   > Stelselwijziging 503010.3 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvs   > Belastingeffect van stelselwijzigingen 503010.10 5 C N.v.t.
BEivHerHewGhw   > Gerealiseerde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 503010.7 5 D N.v.t.
BEivHerHewGhr   > Gerealiseerde herwaarderingen via overige reserves 503010.4 5 D N.v.t.
BEivHerHewGha   > Gerealiseerde herwaarderingen via afgedekte activa of passiva 503010.5 5 D N.v.t.
BEivHerHewBrh   > Belastingeffecten op gerealiseerde herwaarderingen 503010.6 5 D N.v.t.
BEivHerHewGvw   > Gevormde herwaarderingen via winst- en verliesrekening 503010.11 5 C N.v.t.
BEivHerHewGvr   > Gevormde herwaarderingen via overige reserves 503010.8 5 C N.v.t.
BEivHerHewGva   > Gevormde herwaarderingen via afgedekt activa of passiva 503010.9 5 C N.v.t.
BEivHerHewBvh   > Belastingeffecten op gevormde herwaarderingen 503010.12 5 D N.v.t.
BEivHerHewOve   > Overboekingen 503010.15 5 C N.v.t.
BEivHerHewHer   > Herwaarderingen 503010.2 5 C N.v.t.
BEivHerHewVrh   > Vrijval herwaardering herwaarderingsreserve 503010.13 5 D N.v.t.
BEivHerHewOvm   > Overige mutaties 503010.14 5 C N.v.t.