Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivKapPrs ]

RGS code BEivKapPrs
Rekeningnummer (decimaal) 5503
Referentienummer 509030
Omschrijving (kort) Privé-stortingen
Omschrijving lang Privé-stortingen
Hiërarchie BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
BEivKap (5500) Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen
Wiki uitleg RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen

Privé onttrekkingen c.q. -opnames en prive stortingen gaan in de regel over een eenmanszaak (al dan niet een zzp'er of in de vorm van een VOF). Boekhoudkundig wordt er vanuit privé geld opgenomen of goederen onttrokken van de onderneming. Of wordt er juist ingebracht in de onderneming vanuit privé. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg [BEivKap]

Uitleg t.b.v. eenmanszaak

In de praktijk wordt gesproken over "eigen vermogen". Dat is hetgeen een eigenaar in een onderneming heeft geïnvesteerd. 
Het eigen vermogen is altijd gelijk aan alle bezittingen van een onderneming minus de schulden. Mutaties op het eigen vermogen lopen via de winst- en verliesrekening die is opgebouwd uit kosten en opbrengsten. Opbrengsten verhogen het eigen vermogen en kosten verlagen het eigen vermogen.

Het verschil tussen het eigen vermogen aan het einde van een boekjaar en het begin van het boekjaar is gelijk aan de behaalde winst van een onderneming in dat boekjaar. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met onder andere:

  1. Privé opnames; door de ondernemer aan het eigen vermogen onttrokken door bijvoorbeeld een bankopname of de aanschaf van een notebook voor uitsluitend privé gebruik via de bankrekening van de onderneming.
  2. Privé stortingen; door de ondernemer, vanuit privé, aan het eigen vermogen toegevoegd, waarbij dus geen sprake is van winst- of verlies.

Kenmerken RGS code

Sortering J.M.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal
Jaarrekening micro publicatie KVK Eigen vermogen Via BEiv (5000) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 10 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivKapPrsPsk   > Privé-storting kapitaal 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOns   > Ontvangen schenkingen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOlp   > Ontvangen loon, uitkeringen of pensioenen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOte   > Ontvangen toeslagen en toelagen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOnk   > Ontvangen kostenvergoedingen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOpp   > Opname privé-financieringen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOsp   > Opname privé-spaargelden 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsVep   > Verkoop privé-bezittingen 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsPzl   > Privé-betaalde zakelijke lasten 0 5 C N.v.t.
BEivKapPrsOps   > Overige privé-stortingen 0 5 C N.v.t.