Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BEivWer ]

RGS code BEivWer
Referentienummer 504000
Omschrijving (kort) Wettelijke reserves
Omschrijving lang Wettelijke reserves
Hiërarchie BEiv (5) Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Wettelijke reserves zijn een onderdeel van het eigen vermogen dat niet uitgekeerd mag worden aan bijvoorbeeld aandeelhouders.
Deze reserves staan credit op de balans.

Voorbeelden van Wettelijke reserves zijn:

 

Kenmerken RGS code

Sortering J.F
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:EquityGroup Groepsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:LegalReserves Andere wettelijke reserves
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:LegalReserves Andere wettelijke reserves
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Equity Eigen vermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:EquityCapitalBusinessAssetsTotalFiscal Eigen vermogen/fiscaal ondernemingsvermogen Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal (BEiv)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 91 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504010 4 C N.v.t.
BEivWerNbaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504010.1 5 C N.v.t.
BEivWerNbaOve   > Overboekingen 504010.5 5 C N.v.t.
BEivWerNbaOvm   > Overige mutaties 504010.4 5 C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
BEivWerRlaBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504020.1 5 C N.v.t.
BEivWerRlaAvh   > Allocatie van het resultaat 504020.6 5 c N.v.t.
BEivWerRlaOvm   > Overige mutaties 504020.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C N.v.t.
BEivWerRviBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504030.1 5 C N.v.t.
BEivWerRviSta   > Stortingen door aandeelhouders 504030.6 5 C N.v.t.
BEivWerRviAvv   > Aanzuivering van verliezen 504030.7 5 C N.v.t.
BEivWerRviOve   > Overboekingen 504030.11 5 C N.v.t.
BEivWerRviOvm   > Overige mutaties 504030.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C N.v.t.
BEivWerRvlBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504040.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvlUva   > Uitgifte van aandelen 504040.5 5 C N.v.t.
BEivWerRvlSta   > Stortingen door aandeelhouders 504040.6 5 C N.v.t.
BEivWerRvlAvv   > Aanzuivering van verliezen 504040.7 5 C N.v.t.
BEivWerRvlVve   > Verkoop van eigen aandelen 504040.8 5 C N.v.t.
BEivWerRvlIve   > Inkoop van eigen aandelen 504040.9 5 D N.v.t.
BEivWerRvlIva   > Intrekking van aandelen 504040.10 5 D N.v.t.
BEivWerRvlDiv   > Dividenduitkeringen 504040.23 5 D N.v.t.
BEivWerRvlOve   > Overboekingen 504040.11 5 C N.v.t.
BEivWerRvlUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 504040.22 5 C N.v.t.
BEivWerRvlOvm   > Overige mutaties 504040.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 J C N.v.t.
BEivWerRvgBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504050.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvgUva   > Uitgifte van aandelen 504050.5 5 C N.v.t.
BEivWerRvgSta   > Stortingen door aandeelhouders 504050.6 5 C N.v.t.
BEivWerRvgAvv   > Aanzuivering van verliezen 504050.7 5 C N.v.t.
BEivWerRvgVve   > Verkoop van eigen aandelen 504050.8 5 C N.v.t.
BEivWerRvgIve   > Inkoop van eigen aandelen 504050.9 5 D N.v.t.
BEivWerRvgIva   > Intrekking van aandelen 504050.10 5 D N.v.t.
BEivWerRvgOve   > Overboekingen 504050.11 5 C N.v.t.
BEivWerRvgHer   > Herwaarderingen 504050.12 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504050.13 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504050.14 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504050.15 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504050.16 5 D N.v.t.
BEivWerRvgRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504050.17 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504050.18 5 C N.v.t.
BEivWerRvgRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504050.19 5 D N.v.t.
BEivWerRvgRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504050.20 5 C N.v.t.
BEivWerRvgVar   > Verleende aandelen(optie) regelingen 504050.21 5 C N.v.t.
BEivWerRvgUia   > Uitgeoefende aandelen(optie)regelingen 504050.22 5 C N.v.t.
BEivWerRvgOvm   > Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050.4 5 C N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 J C N.v.t.
BEivWerRgkBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504060.1 5 C N.v.t.
BEivWerRgkOve   > Overboekingen 504060.11 5 C N.v.t.
BEivWerRgkHer   > Herwaarderingen 504060.12 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504060.13 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504060.14 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504060.15 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504060.16 5 D N.v.t.
BEivWerRgkRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504060.17 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504060.18 5 C N.v.t.
BEivWerRgkRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504060.19 5 D N.v.t.
BEivWerRgkRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504060.20 5 C N.v.t.
BEivWerRgkOvm   > Overige mutaties reserve voor geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling 504060.4 5 C N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 J J C N.v.t.
BEivWerRedBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504070.1 5 C N.v.t.
BEivWerRedDot   > Dotatie reserve deelnemingen 504070.2 5 C N.v.t.
BEivWerRedOnt   > Onttrekking reserve deelnemingen 504070.3 5 D N.v.t.
BEivWerRedDiv   > Dividenduitkeringen 504070.23 5 D N.v.t.
BEivWerRedOve   > Overboekingen 504070.11 5 C N.v.t.
BEivWerRedHer   > Herwaarderingen 504070.12 5 C N.v.t.
BEivWerRedRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504070.13 5 C N.v.t.
BEivWerRedRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504070.14 5 C N.v.t.
BEivWerRedRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504070.15 5 C N.v.t.
BEivWerRedRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504070.16 5 D N.v.t.
BEivWerRedRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504070.17 5 C N.v.t.
BEivWerRedRov   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames 504070.18 5 C N.v.t.
BEivWerRedRaf   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen 504070.19 5 D N.v.t.
BEivWerRedRfi   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van financiële instrumenten 504070.20 5 C N.v.t.
BEivWerRedOvm   > Overige mutaties reserve deelnemingen 504070.4 5 C N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen 504080 4 C N.v.t.
BEivWerRvoBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504080.1 5 C N.v.t.
BEivWerRvoDot   > Dotatie reserve voor omrekeningsverschillen 504080.2 5 C N.v.t.
BEivWerRvoOnt   > Onttrekking reserve voor omrekeningsverschillen 504080.3 5 D N.v.t.
BEivWerRvoRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504080.15 5 C N.v.t.
BEivWerRvoOvm   > Overige mutaties 504080.4 5 C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
BEivWerKoeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 504090.1 5 C N.v.t.
BEivWerKoeHer   > Herwaarderingen 504090.12 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRsw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van stelselwijzigingen 504090.13 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRfh   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel 504090.14 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRom   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van omrekeningsverschillen 504090.15 5 C N.v.t.
BEivWerKoeRbw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van bijzondere waardeverminderingen 504090.16 5 D N.v.t.
BEivWerKoeRtw   > Rechtstreekse mutatie als gevolg van terugneming van bijzondere waardeverminderingen 504090.17 5 C N.v.t.
BEivWerKoeOvm   > Overige mutaties 504090.4 5 C N.v.t.

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
N (was J) Weg SVC 20-08-2022 20:36:47