Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BFvaLenLen
Rekeningnummer (decimaal) 4701
Referentienummer 320010
Omschrijving (kort) Leningen u/g (langlopend)
Omschrijving lang Leningen u/g (langlopend)
Engels Loans u/g (long-term)
Hiërarchie BFva (4000) Financiële vaste activa
BFvaLen (4700) Leningen u/g (langlopend)
Wiki uitleg RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen langlopende leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en kortlopende leningen met een looptijd korter dan een jaar. In beide gevallen uitgegeven door de ondernemer. Het gaat dan om het boeken van de lening zelf, het boeken van de rente die in rekening wordt gebracht en en aflossen van de lening.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Als de onderneming een langlopende (dus langer dan 1 jaar) lening uitgeeft wordt deze op deze rekening geboekt. In rekening gebrachte rente kan dan geboekt worden op de rekening "Rentebaten overige vorderingen", WOvtRofRov (83145). 

De boeking is overeenkomstig een lening uitgegeven aan een bestuurder of aandeelhouder.
Zie Wiki RGS en leningen aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding, voor een boekingsvoorbeeld.

Als de onderneming een kortlopende (dus korter dan 1 jaar) uitgeeft kan die geboekt worden op een van de volgende rekeningen:

  • BVorOvrLen (13860) Leningen u/g (kortlopend);
  • BVorOvrIln (13870) Interne lening (kortlopend). Bijvoorbeeld een kortlopende lening aan een personeelslid.
      

Kenmerken RGS code

Sortering D.K.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening klein publicatie KVK Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Financiële vaste activa Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Totaal financiële vaste activa fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BFva (4000) Financiële vaste activa
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Mutatie lening u/g Directe koppeling