Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BFvaVog ]

RGS code BFvaVog
Referentienummer 305000
Omschrijving (kort) Vorderingen op groepsmaatschappijen
Omschrijving lang Vorderingen op groepsmaatschappijen
Hiërarchie BFva (3) Financiële vaste activa
Wiki uitleg RGS en Deelneming in een vennootschap

Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). 
Download het complete document "RGS en deelnemingen" (PDF) dat onderhanden en ter beoordeling is.
Reacties zijn meer dan welkom en kunnen gemaild worden aan gerard@gbned.nl (Gerard Bottemanne, GBNED).

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering D.C
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:FinancialAssets Financiële vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:FinancialAssets Financiële vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)
Winstaangifte IB bd-i:FinancialFixedAssetsTotalFiscal Totaal financiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Financiële vaste activa (BFva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 24 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs 305010 4 J J D N.v.t.
BFvaVogVglBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305010.1 5 D N.v.t.
BFvaVogVglVer   > Investeringen 305010.2 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAfl   > Aflossingen vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.3 5 C N.v.t.
BFvaVogVglRen   > Rente vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305010.13 5 D N.v.t.
BFvaVogVglAdo   > Bij overname verkregen activa 305010.4 5 D N.v.t.
BFvaVogVglDes   > Desinvesteringen 305010.11 5 C N.v.t.
BFvaVogVglDda   > Afstotingen 305010.12 5 C N.v.t.
BFvaVogVglOmv   > Omrekeningsverschillen 305010.8 5 D N.v.t.
BFvaVogVglOvm   > Overige mutaties 305010.10 5 D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCaeBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305020.1 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeKod   > Kortlopend deel vorderingen op groepsmaatschappijen (langlopend) 305020.2 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeAfs   > Afschrijvingen 305020.3 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeDca   > Afschrijving op desinvesteringen 305020.4 5 D N.v.t.
BFvaVogCaeWvr   > Bijzondere waardeverminderingen 305020.5 5 C N.v.t.
BFvaVogCaeTvw   > Terugneming van bijzondere waardeverminderingen 305020.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVogCuhBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 305030.1 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhHer   > Herwaarderingen 305030.2 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAir   > Aandeel in resultaat deelnemingen 305030.5 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhDvd   > Dividend van deelnemingen 305030.6 5 D N.v.t.
BFvaVogCuhAfh   > Afschrijving herwaardering 305030.7 5 C N.v.t.
BFvaVogCuhDeh   > Desinvestering herwaardering 305030.8 5 D N.v.t.

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
N (was J) Weg SVC 20-08-2022 20:32:38