Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BMvaNadAkp ]

RGS code BMvaNadAkp
Referentienummer 217015
Omschrijving (kort) Actuele kostprijs
Omschrijving lang Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa
Hiërarchie BMva (2) Materiële vaste activa
BMvaNad (217000) Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa

Kenmerken RGS code

Sortering B.W.A1
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.3

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment Materiële vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrent Vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsNoncurrentOther Overige vaste activa Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen fiscaal Nivo [3] Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa (BMvaNad)
Winstaangifte IB bd-i:FixedAssetsOtherPurchaseCostsFiscal Andere vaste bedrijfsmiddelen aanschafwaarde fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TangibleFixedAssetsFiscalTotal Totaal materiële vaste activa fiscaal Nivo [2] Materiële vaste activa (BMva)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 8 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BMvaNadAkpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 217015.1 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpIna   > Investeringen 217015.2 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpAdo   > Verwervingen via fusies en overnames 217015.5 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpDes   > Desinvesteringen 217015.6 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpDda   > Afstotingen 217015.7 5 C N.v.t.
BMvaNadAkpOmv   > Omrekeningsverschillen 217015.8 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOve   > Overboekingen 217015.9 5 D N.v.t.
BMvaNadAkpOvm   > Overige mutaties 217015.10 5 D N.v.t.

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Nieuw ingevoerd (import RGS) Toelichting mutatie: Nieuwe RGS code 07-05-2021 14:23:08