Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BSchOpaNto
Referentienummer 1210010
Omschrijving (kort) Nog te ontvangen facturen
Omschrijving lang Nog te ontvangen facturen overlopende passiva
Hiƫrarchie BSch (12) Kortlopende schulden
BSchOpa (1210000) Overlopende passiva

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Tussenrekening als een inkoopfactuur nog ontvangen moet worden.

Voorbeelden zijn:

  1. Kosten die alvast geboekt worden, waarbij de factuur nog ontvangen moet worden.
  2. Afrekening online betalingen waarbij transactiekosten in mindering zijn gebracht en de factuur nog ontvangen moet worden.

 

 

Kenmerken RGS code

Sortering M.Q.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:LiabilitiesCurrent Kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Liabilities Schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:LiabilitiesMaturityLessThanOneYear Schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsOther Overige kortlopende schulden Nivo [3] Overlopende passiva (BSchOpa)
Winstaangifte IB bd-i:ShortTermDebtsTotal Totaal kortlopende schulden Nivo [2] Kortlopende schulden (BSch)

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
N (was J) Van uitgebreid naar standaard MKB 02-06-2022 21:10:09