Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorOvaNtr ]

RGS code BVorOvaNtr
Referentienummer 1104095
Omschrijving (kort) Nog toe rekenen rente swaps
Omschrijving lang Nog toe rekenen rente swaps
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen
BVorOva (1104000) Overlopende activa

Toelichting c.q. uitleg [BVorOva]

Overige activa zijn onderverdeeld in:

  1. Voruitbetaalde bedragen voor kosten die ten laste van volgende perioden komen.
    Zoals vooruitbetaalde contributies en assurantiepremies.
  2. Nog te ontvangen bedragen voor voor baten die ten gunste van vorige perioden komen.
    Zoals nog te factureren bedragen voor al geleverde producten of diensten. 

Kenmerken RGS code

Sortering G.L.Z.Z020
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesOtherFiscal Overige vorderingen fiscaal Nivo [3] Overlopende activa (BVorOva)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)