Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorTusTin ]

RGS code BVorTusTin
Rekeningnummer (decimaal) 14520
Referentienummer 1105300
Omschrijving rgs mkb Tussenrekeningen inkopen
Omschrijving standaard Tussenrekeningen inkopen
Engels Purchasing suspense accounts
Hiƫrarchie BVor (13000) Vorderingen
BVorTus (14500) Tussenrekeningen
Wiki uitleg RGS en Handelsgoederen onderweg, zowel inkoop als verkoop, boeken

Een handelsbedrijf heeft te maken met inkoop en verkoop van goederen. Aan de inkoopzijde vindt de ontvangst van de goederen (in het magazijn) niet altijd op hetzelfde moment plaats als de ontvangst van de inkoopfactuur. En aan de verkoopzijde vindt de aflevering van de goederen (bij de klant) niet altijd op hetzelfde moment plaats als het versturen van de verkoopfactuur. We spreken dan van goederen- en facturen onderweg, zowel aan de inkoop- als verkoopkant. Deze Wiki is bedoeld uitleg te geven van de mogelijkheden die RGS biedt aan het boekhoudkundig registreren van goederen- en facturen onderweg in het grootboek. Verder aan te duiden als goederen onderweg.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering G.M.C
Omslagcode BSchTusTin
D/C D
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening micro publicatie KVK Overige vlottende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening klein publicatie KVK Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Vorderingen Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Vorderingen en overlopende activa Via BVor (13000) Vorderingen
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Overig Via BVorTus (14500) Tussenrekeningen
Winstaangifte IB Overige vorderingen fiscaal Via BVorTus (14500) Tussenrekeningen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen einde boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen
Winstaangifte IB Ondernemingsvermogen begin boekjaar Via BVor (13000) Vorderingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
BVorTusTinTog   > Tussenrekening nog te ontvangen goederen 0 5 BSchTusTinTog D Wonen
BVorTusTinTof   > Tussenrekening nog te ontvangen facturen 0 5 BSchTusTinTof D Wonen
BVorTusTinTiv   > Tussenrekening inkoopverschillen 0 5 BSchTusTinTiv D Wonen