Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVorVovVo1 ]

RGS code BVorVovVo1
Referentienummer 1103115
Omschrijving (kort) Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1
Omschrijving lang Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1
Hiƫrarchie BVor (11) Vorderingen
BVorVov (1103109) Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)

Kenmerken RGS code

Sortering G.C.P
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) (BVorVov)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Receivables Vorderingen Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:ReceivablesOtherCurrent Kortlopende overige vorderingen Nivo [3] Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) (BVorVov)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Assets Activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrent Vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:AssetsCurrentOther Overige vlottende activa Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:AssetsTotalAmountFiscal Totaal activa fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesOtherFiscal Overige vorderingen fiscaal Nivo [3] Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) (BVorVov)
Winstaangifte IB bd-i:ReceivablesTotalFiscal Totaal vorderingen fiscaal Nivo [2] Vorderingen (BVor)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVorVovVo1Hoo   > Saldo hoofdsom lening u/g 1103115.1 5 D N.v.t.
BVorVovVo1Afl   > Aflossing leningen u/g 1103115.2 5 C N.v.t.
BVorVovVo1Tvr   > Te vorderen rente leningen u/g 1103115.3 5 D N.v.t.