Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzOihOrt
Referentienummer 704175
Omschrijving (kort) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Omschrijving lang Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOih (704174) Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen

Kenmerken RGS code

Sortering K.D.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht Woningcorporaties

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal Nivo [3] Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen (BVrzOih)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 7 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOihOrtBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704175.1 5 C Wonen
BVrzOihOrtTre   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het resultaat 704175.2 5 C Wonen
BVrzOihOrtTev   > Toevoegingen aan voorzieningen ten laste van het eigen vermogen 704175.3 5 C Wonen
BVrzOihOrtOnt   > Onttrekking van voorzieningen 704175.4 5 D Wonen
BVrzOihOrtVri   > Vrijval van voorziening 704175.5 5 D Wonen
BVrzOihOrtOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704175.6 5 C Wonen
BVrzOihOrtOev   > Oprenting van voorzieningen 704175.7 5 C Wonen