Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVhe ]

RGS code BVrzOvzVhe
Referentienummer 704020
Omschrijving (kort) Voorziening voor herstelkosten
Omschrijving lang Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen
Wiki uitleg RGS en Fiscale reserves, egalisatiereserve en voorzieningen

Een fiscale reserve is een reservering (voor toekomstige uitgaven) die (fiscaal) afgetrokken mag worden van de winst.
De Belastingdienst noemt als de drie belangrijkste fiscale reserves: 
1. De herinvesteringsreserve bij verkoop, verlies of beschadiging van een bedrijfsmiddel.
2. De egalisatiereserve voor hoge periodieke uitgaven. Wordt hieronder behandeld.
3. De fiscale oudedagsreserve voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

Een voorziening is een verplichting en/of risico gericht op de toekomst, waarvan de omvang nog niet geheel bekend is c.q. in te schatten. 

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzVheBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704020.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704020.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOnt   > Gebruik van voorzieningen 704020.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheVri   > Vrijval van voorziening 704020.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVheOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704020.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVheOev   > Oprenting van voorzieningen 704020.6 5 C N.v.t.

MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)

ZZP EZ/VOF BV (micro/klein) Stichting/ver Ind uitgebreid Toelichting mutaties Datum/tijd
J (was N) J (was N) J (was N) J (was N) Ontbrak in RGS MKB balans 17-06-2022 12:24:36