Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVuc ]

RGS code BVrzOvzVuc
Referentienummer 704040
Omschrijving Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Hiƫrarchie BVrz (700000) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.C
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzVucBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704040.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704040.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOnt   > Gebruik van voorzieningen 704040.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucVri   > Vrijval van voorziening 704040.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVucOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704040.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVucOev   > Oprenting van voorzieningen 704040.6 5 C N.v.t.