Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ BVrzOvzVwp ]

RGS code BVrzOvzVwp
Referentienummer 704050
Omschrijving (kort) Voorziening voor verwijderingsverplichtingen
Omschrijving lang Voorziening voor verwijderingsverplichtingen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen
BVrzOvz (704000) Overige voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.C.E
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening klein publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening micro publicatie KVK jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherAmount Overige voorziening einde boekjaar
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 6 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzOvzVwpBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 704050.1 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 704050.2 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOnt   > Gebruik van voorzieningen 704050.3 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpVri   > Vrijval van voorziening 704050.4 5 D N.v.t.
BVrzOvzVwpOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 704050.5 5 C N.v.t.
BVrzOvzVwpOev   > Oprenting van voorzieningen 704050.6 5 C N.v.t.