Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvb
Referentienummer 702000
Omschrijving (kort) Voorziening voor belastingen
Omschrijving lang Voorziening voor belastingen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.B
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 15 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen 702010 4 J J J C N.v.t.
BVrzVvbVlbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbVri   > Vrijval van voorziening 702010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVlbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOev   > Oprenting van voorzieningen 702010.6 5 C N.v.t.
BVrzVvbVlbOvm   > Overige mutaties voorziening latente belastingverplichtingen 702010.7 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BVrzVvbVvbBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 702020.1 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 702020.2 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOnt   > Gebruik van voorzieningen 702020.3 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbVri   > Vrijval van voorziening 702020.4 5 D N.v.t.
BVrzVvbVvbOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 702020.5 5 C N.v.t.
BVrzVvbVvbOev   > Oprenting van voorzieningen 702020.6 5 C N.v.t.