Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code BVrzVvp
Referentienummer 701000
Omschrijving (kort) Voorziening voor pensioenen
Omschrijving lang Voorziening voor pensioenen
Hiƫrarchie BVrz (7) Voorzieningen

Kenmerken RGS code

Sortering K.A
Omslagcode
D/C C
Niveau 3
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening inrichtingsmodel klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening inrichtingsmodel micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK klein jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities Passiva Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Jaarrekening publicatie KVK micro jenv-bw2-i:Provisions Voorzieningen Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:LiabilitiesTotalFiscal Totaal passiva fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsOtherFiscal Overige voorzieningen fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:ProvisionsTotalFiscal Totaal voorzieningen fiscaal Nivo [2] Voorzieningen (BVrz)

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 14 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 701010 4 C N.v.t.
BVrzVvpVpdBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 701010.1 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 701010.2 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOnt   > Gebruik van voorzieningen 701010.3 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdVri   > Vrijval van voorziening 701010.4 5 D N.v.t.
BVrzVvpVpdOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 701010.5 5 C N.v.t.
BVrzVvpVpdOev   > Oprenting van voorzieningen 701010.6 5 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
BVrzVvpBacBeg   > Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar) 701020.1 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacToe   > Toevoegingen aan voorzieningen 701020.2 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOnt   > Gebruik van voorzieningen 701020.3 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacVri   > Vrijval van voorziening 701020.4 5 D N.v.t.
BVrzVvpBacOmv   > Omrekeningsverschillen over voorzieningen 701020.5 5 C N.v.t.
BVrzVvpBacOev   > Oprenting van voorzieningen 701020.6 5 C N.v.t.