Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WBedAdlBet
Omschrijving Betalingsverschillen
Betalingsverschillen administratieve lasten
Referentienummer 4210070

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Voor onder andere de detailhandel is er een aparte rekening voor "Kasverschillen" en "Kluisverschillen" die elders aan  bod komen.

Het gaat hier om verschillen die met name ontstaan bij het ontvangen van (credieturen)betalingen via de bank. 
Stel dat er een openstaande factuur is van 2135,13 euro. De klant betaald vervolgens 2135,00 euro. Dan kun je natuurlijk besluiten alsnog een betalingherinnering te sturen voor de resterende 13 cent. Maar het alsnog willen ontvangen van die 13 cent staat wellicht niet in verhouding tot de kosten die gemoeid gaan met het alsnog incasseren. Je kunt dan het verschil van 13 cent afboeken op deze rekening. 

Uitgaande van de betaling via de bank luidt de boeking als volgt op basis van RGS-codes:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010)  Bank 2.135,00  
WBedAdlBet (4210070)  Betalingsverschillen         0,13  
BVorDebHad (1101010)  Debiteuren   2.135,13

De betere boekhoudprogramma's bieden de mogelijkheid om betalingsverschillen automatisch te signaleren en weg te boeken. Met daarbij de mogelijkheid om aan te geven welke verschillen automatisch geboekt mogen worden als betalingsverschil. Bijvoorbeeld door opgave van een marge, zoals een percentage van het factuurbedrag en een bovengrens. Zo kan maximaal 0,1% van een factuurbedrag van 121 euro, zijnde 12 cent, automatisch weggeboekt worden als betalingsverschil. Maar 0,1% van een factuurbedrag van 50.000 euro is 50 euro en dat is een bedrag om niet zomaar te laten gaan als betalingsverschil. Een voorbeeld van een bovengrens kan bijvoorbeeld 1 of 2 euro zijn.
  
  

Kenmerken RGS code

Sortering W.L.H
Omslagcode
D/C D
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *