Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WBedVkk ]

RGS code WBedVkk
Rekeningnummer (decimaal) 45600
Referentienummer 4203000
Omschrijving (kort) Verkoop gerelateerde kosten
Omschrijving lang Verkoop gerelateerde kosten
Hiërarchie WBed (45000) Overige bedrijfskosten

Kenmerken RGS code

Sortering W.E
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Verkoopkosten Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Overige bedrijfskosten Directe koppeling
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Kosten van beheer en administratie Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
Winstaangifte IB Verkoopkosten fiscaal Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Verkoopkosten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Verkoopkosten Directe koppeling

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 24 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WBedVkkRea - Reclame- en advertentiekosten 45601 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKos - Sponsoring kosten 45605 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkBeu - Beurskosten 45610 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkRel - Relatiegeschenken 45615 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKer - Kerstpakketten relaties 45617 4 J D N.v.t.
WBedVkkRep - Representatiekosten 45620 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkRev - Reis- en verblijfkosten 45625 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkEta - Etalagekosten 45630 4 J+ J J J D N.v.t.
WBedVkkVrk - Vrachtkosten 45635 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkInc - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten 45640 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKmz - Kilometervergoeding zakelijke reizen 45645 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkKmw - Kilometervergoeding woon-werkverkeer 45646 4 J D N.v.t.
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie 45650 4 J J J D N.v.t.
WBedVkkCom - Commissiekosten verkoop 45655 4 J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkFra - Franchisekosten 45656 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkDvd - Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 45660 4 J J D N.v.t.
WBedVkkAdd - Afboeking dubieuze debiteuren 45661 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening 45665 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening 45666 4 J+ J+ J+ J+ C N.v.t.
WBedVkkWeb - Websitekosten 45670 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkObs - Overige belastingen inzake verkoopactiviteiten 45675 4 J D N.v.t.
WBedVkkOvr - Overige verkoopkosten 45680 4 J J J J D N.v.t.
WBedVkkDbv - Doorberekende verkoopkosten 45699 4 J J J J C N.v.t.
WBedVkkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 45698 4 J C N.v.t.