Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WBwvObw
Rekeningnummer (decimaal) 48210
Referentienummer 4106009
Omschrijving (kort) Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Omschrijving lang Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
Engels Impairment of current assets
Hiërarchie WBwv (48200) Overige waardeveranderingen
Wiki uitleg RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties boeken
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.
 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Allereerst een verwijzing naar het begrip Bijzondere waardevermindering.

Een voorbeeld van bijzondere waardevermindering van vlottende activa is:

Het afwaarderen van voorraad door bijvoorbeeld technologische verhoudering. Of kleding en schoenen die uit de mode is en niet meer tegen reguliere prijzen verkocht kan worden. Voor dergelijke incourante goederen kan dan sprake zijn van een bijzondere waardevermindering als de reële waarde onder de kostprijs is gedaald..
Zie de Wiki Incourante voorraad afwaarderen en voorzieningen met een uitgewerkt voorbeeld met gebruik van de rekening WBwvObwBwv (48211) "Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa".

Kenmerken RGS code

Sortering V.A
Omslagcode
D/C D
Niveau 3
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja plus (J+)
Eenmanszaak / VOF Ja plus (J+)
BV (micro / klein) Ja plus (J+)
Stichting / vereniging Ja plus (J+)
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Afschrijvingen op en waardeverminderingen van activa Via WBwv (48200) Overige waardeveranderingen
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Waardevermindering van vlottende activa Directe koppeling
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Waardeverminderingen van vlottende activa Directe koppeling
Winstaangifte IB Bijzondere waardevermindering van vlottende activa Directe koppeling
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo incidentele baten / lasten Directe koppeling
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WBwv (48200) Overige waardeveranderingen

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 2 ]

RGS code Omschrijving Reknr Nivo ZZP EZ BV SVC UITG Omslagcode D/C Branche
WBwvObwBwv - Bijzondere waardevermindering vlottende activa 48211 4 J+ J+ J+ J+ D N.v.t.
WBwvObwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 48218 4 J C N.v.t.