Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeRlmAre
Rekeningnummer (decimaal) 84171
Referentienummer 8403020
Omschrijving (kort) Overige rentebaten
Omschrijving lang Overige rentebaten rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten
WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Voor verschillende vormen van rentebaten zijn aparte RGS-codes opgenomen, zoals: vorderingen op deelnemingen, vorderingen op firmanten en belastingen.
Op deze RGS-code kunnen overige rentebaten geboekt worden.

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.A190
Omslagcode WFbeOrlOrl
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere baten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening klein > Toelichting Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Rente Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten