Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WFbeRlmRil
Rekeningnummer (decimaal) 84151
Referentienummer 8402120
Omschrijving rgs mkb Rentebaten interne lening
Omschrijving standaard Rentebaten interne lening
Engels Interest income from internal loan
Hiërarchie WFbe (84000) Financiële baten en lasten
WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Wiki uitleg RGS en Leningen u/g (uitgegeven geld) boeken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen langlopende leningen met een looptijd langer dan 1 jaar en kortlopende leningen met een looptijd korter dan een jaar. In beide gevallen uitgegeven door de ondernemer. Het gaat dan om het boeken van de lening zelf, het boeken van de rente die in rekening wordt gebracht en en aflossen van de lening.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02.A125
Omslagcode WFbeRlsRil
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Andere baten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening klein > Toelichting Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) Saldo financiële baten en lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Jaarrekening Vereniging van Eigenaren (VvE) Rente opbrengsten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Winstaangifte IB Opbrengsten overige vorderingen fiscaal Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Productie JaarStatistiek over 2022 Saldo financiële baten / lasten Via WFbe (84000) Financiële baten en lasten
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Rente Via WFbeRlm (84100) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten