Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmz ]

RGS code WOmz
Referentienummer 80
Omschrijving (kort) Netto-omzet
Omschrijving lang Netto-omzet
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Netto omzet nader uitgelegd via Wiki RGS en Omzetrekeningen.

Kenmerken RGS code

Sortering O
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:GrossMargin Bruto-bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:OperatingResult Bedrijfsresultaat
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetRevenue Netto-omzet
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 118 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOlh - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief 8001010 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOlv - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laag tarief 8001020 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOlo - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8001030 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNopOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOlg - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNopOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer) 8001070 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU 8001080 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8001090 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNopNon - Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8001120 4 C N.v.t.
WOmzNopNod - Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 8001150 4 C N.v.t.
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen 8002000 3 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOlh - 1a. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief 8002010 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOlv - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOlo - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNohMai - Margeinkopen 8002035 4 D N.v.t.
WOmzNohOmr - Margeverkopen 8002040 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNohOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik handelsgoederen 8002050 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOlg - 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNohOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNohOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOli - 3b. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen binnen de EU 8002090 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOla - 3c. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8002100 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen buiten de EU 8002110 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNohNon - Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 C N.v.t.
WOmzNohNod - Netto-omzet van onbelaste verkoop van handelsgoederen 8002150 4 C N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdh - 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief 8003010 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdl - 1b. Netto-omzet uit verleende diensten belast met laag tarief 8003020 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdo - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNodOpd - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdg - 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdv - 2a. Netto-omzet uit verleende diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8003060 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdb - 3a. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen buiten de EU (uitvoer) 8003070 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdi - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOda - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOdu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003100 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodOde - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen binnen de EU 8003110 4 J J J J C N.v.t.
WOmzNodNon - Netto-omzet uit verleende diensten waarvan overboeking naar andere rubriek 8003120 4 C N.v.t.
WOmzNodNod - Netto-omzet van onbelaste diensten 8003150 4 C N.v.t.
WOmzAol Toegerekende opbrengsten 8007000 3 J J J C Agrarisch
WOmzAolPom - Productieomzet 8007010 4 J J J C Agrarisch
WOmzAolVpa - Verpakkingsvergoeding 8007020 4 J J J C Agrarisch
WOmzAolGms - GMO subsidie 8007030 4 J J J J C Agrarisch
WOmzAolVee - Verkoop elektra 8007040 4 J J J C Agrarisch
WOmzAolVwd - Vergoeding werk aan derden 8007045 4 J J J C Agrarisch
WOmzAolOno - Overige niet toegerekende opbrengsten 8007050 4 J J J C Agrarisch
WOmzAov Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt 8008000 3 J J J C Agrarisch
WOmzAovVmu - Voorraadmutatie 8008005 4 J J J C Agrarisch
WOmzAovOzv - Omzet vee 8008010 4 J J J C Agrarisch
WOmzAovOea - Omzet en Aanwas vee 8008015 4 J J J C Agrarisch
WOmzAovBts - Bedrijfstoeslag 8008020 4 J J J C Agrarisch
WOmzAovMel - Melkgeld 8008030 4 J J J C Agrarisch
WOmzAovEie - Eiergeld 8008040 4 J J J C Agrarisch
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3 J J C N.v.t.
WOmzNooNdl - Overige netto-omzet waarvan licenties 8004010 4 C N.v.t.
WOmzNooNdy - Opbrengsten uit royalty's 8004020 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNooNdd - Opbrengsten uit dividenden 8004030 4 J J C N.v.t.
WOmzNooOur - Opbrengsten uit rente 8004060 4 C N.v.t.
WOmzNooOnw - Overige netto-omzet waarvan niet elders genoemd 8004070 4 J J J J J C N.v.t.
WOmzNooNdo - Opbrengsten uit overige bronnen 8004040 4 C N.v.t.
WOmzNooNon - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek 8004050 4 C N.v.t.
WOmzNooNtf - Omzet (nog te factureren) 8004080 4 C N.v.t.
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3 J J C N.v.t.
WOmzOitOit - Omzet intercompany transacties 8005010 4 J J C N.v.t.
WOmzOitOvg - Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen 8005020 4 J J C N.v.t.
WOmzOitOvm - Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen 8005030 4 C N.v.t.
WOmzOitOvd - Omzet verkopen aan andere deelnemingen 8005040 4 J J C N.v.t.
WOmzKeb Kortingen, bonussen en provisies 8006000 3 J J J D N.v.t.
WOmzKebVek - Verleende kortingen 8006010 4 J J J D N.v.t.
WOmzKebVekVkp   > Verleende kortingen op geproduceerde goederen 8006010.1 5 D N.v.t.
WOmzKebVekVkh   > Verleende kortingen op handelsgoederen 8006010.2 5 D N.v.t.
WOmzKebVekVkd   > Verleende kortingen op diensten 8006010.3 5 D N.v.t.
WOmzKebVekOkr   > Overige verleende kortingen 8006010.4 5 D N.v.t.
WOmzKebOmz - Omzetbonificaties 8006020 4 J J J D N.v.t.
WOmzKebOmzOog   > Omzetbonificaties op geproduceerde goederen 8006020.1 5 D N.v.t.
WOmzKebOmzOoh   > Omzetbonificaties op handelsgoederen 8006020.2 5 D N.v.t.
WOmzKebOmzOod   > Omzetbonificaties op diensten 8006020.3 5 D N.v.t.
WOmzKebPrv - Provisies 8006030 4 J J J D N.v.t.
WOmzKebPrvPvh   > Provisies op verkopen handel 8006030.1 5 D N.v.t.
WOmzKebPrvPvp   > Provisies op verkopen productie 8006030.2 5 D N.v.t.
WOmzKebPrvPvd   > Provisies op verkopen dienstverlening 8006030.3 5 D N.v.t.
WOmzKebPrvOvp   > Overige provisies 8006030.4 5 D N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3 C N.v.t.
WOmzGrpGr1 - Netto-omzet groep 1 8009100 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr1Pra   > Netto-omzet groep 1 product A 8009100.1 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr1Prb   > Netto-omzet groep 1 product B 8009100.2 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr1Prc   > Netto-omzet groep 1 product C 8009100.3 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr1Prd   > Netto-omzet groep 1 product D 8009100.4 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr1Pre   > Netto-omzet groep 1 product E 8009100.5 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr2 - Netto-omzet groep 2 8009200 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr2Pra   > Netto-omzet groep 2 product A 8009200.1 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr2Prb   > Netto-omzet groep 2 product B 8009200.2 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr2Prc   > Netto-omzet groep 2 product C 8009200.3 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr2Prd   > Netto-omzet groep 2 product D 8009200.4 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr2Pre   > Netto-omzet groep 2 product E 8009200.5 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr3 - Netto-omzet groep 3 8009300 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr3Pra   > Netto-omzet groep 3 product A 8009300.1 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr3Prb   > Netto-omzet groep 3 product B 8009300.2 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr3Prc   > Netto-omzet groep 3 product C 8009300.3 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr3Prd   > Netto-omzet groep 3 product D 8009300.4 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr3Pre   > Netto-omzet groep 3 product E 8009300.5 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr4 - Netto-omzet groep 4 8009400 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr4Pra   > Netto-omzet groep 4 product A 8009400.1 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr4Prb   > Netto-omzet groep 4 product B 8009400.2 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr4Prc   > Netto-omzet groep 4 product C 8009400.3 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr4Prd   > Netto-omzet groep 4 product D 8009400.4 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr4Pre   > Netto-omzet groep 4 product E 8009400.5 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr5 - Netto-omzet groep 5 8009500 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr5Pra   > Netto-omzet groep 5 product A 8009500.1 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr5Prb   > Netto-omzet groep 5 product B 8009500.2 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr5Prc   > Netto-omzet groep 5 product C 8009500.3 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr5Prd   > Netto-omzet groep 5 product D 8009500.4 5 C N.v.t.
WOmzGrpGr5Pre   > Netto-omzet groep 5 product E 8009500.5 5 C N.v.t.