Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WOmzNodOpd ]

RGS code WOmzNodOpd
Rekeningnummer (decimaal) 80515
Referentienummer 8003040
Omschrijving (kort) 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Omschrijving lang 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Hiërarchie WOmz (80000) Netto-omzet
WOmzNod (80500) Opbrengsten uit het verlenen van diensten
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Zie ook Wiki RGS en Prive onttrekkingen c.q. opnames en prive stortingen.
  

Kenmerken RGS code

Sortering O.C040
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief
Sinds RGS versie 3.1 of ouder

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
MKB Uitgebreid Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Direct of indirect (bovenliggend niveau)
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) Netto-omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) Bruto-bedrijfsresultaat Via WOmz (80000) Netto-omzet
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) Winst vóór belasting Via WOmz (80000) Netto-omzet
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) Omzet Via WOmz (80000) Netto-omzet

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Wordt: 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Naam uitgebreid was: Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten opbrengsten uit het verlenen van diensten
Wordt: 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05