Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNooNdd
Referentienummer 8004030
Omschrijving Opbrengsten uit dividenden overige netto-omzet
Hiƫrarchie WOmz (8000000) Netto-omzet
WOmzNoo (8004000) Overige netto-omzet
Wiki uitleg RGS en Deelneming in een vennootschap

Deze uitleg heeft betrekking op het opnemen van een deelneming in een Vennootschap (zie Artikel 389 Burgerlijk Wetboek Boek 2). We gaan uit van een BV in de categorie micro of klein die rapporteert op fiscale grondslagen en te maken heeft met een enkelvoudige jaarrekening. 

Lees verder

Toelichting c.q. uitleg RGS code

Dividendopbrengsten vormen een bestanddeel van de netto-omzet indien zij deel uitmaken van de beleggingsopbrengsten en beleggingen kenmerkend zijn voor het bedrijf van de rechtspersoon. Als voorbeelden worden genoemd pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en participatiebedrijven (Bron: NBA document NOW-regeling 2020).

Eenmanszaak en Inkomstenbelasting
Bent u inwoner van Nederland? Dan kunt u ingehouden dividendbelasting verrekenen met de inkomstenbelasting. U moet in de aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. 

Dividend is volgens ons geen onderdeel van winst uit onderneming en hoort dan niet thuis onder de "Netto omzet" van een eenmanszaak.

 

Kenmerken RGS code

Sortering O.F.C
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:BusinessRevenuesFiscalTotal Totaal bedrijfsopbrengsten fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)
Winstaangifte IB bd-i:TurnoverNetFiscal Netto omzet fiscaal Nivo [2] Netto-omzet (WOmz)