Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS code WOmzNopOlo
Omschrijving 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Referentienummer 8001030
Wiki uitleg RGS en Omzetrekeningen in de boekhouding

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

Lees verder

Kenmerken RGS code

Sortering O.A030
Omslagcode
D/C C
Niveau 4
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS Schema)

Soort mutatie Inhoud Datum/tijd
Gewijzigd (import RGS) Naam kort was: Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven
Wordt: 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Naam uitgebreid was: Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven opbrengsten uit de verkoop van goederen
Wordt: 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%
Wijziging in versie: 3.2
Toelichting mutatie: Tekst wijzigingen
29-12-2019 15:39:05